P R Z E W O D N I K   P O   U R Z Ę D Z I E

 ul. Rokitniańska 4, 66 – 340 Przytoczna

tel. 95 749 43 11 fax. 95 74 89 107

 

NR BIURA

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

TEL.

E-MAIL

12

Bartłomiej Kucharyk

Wójt Gminy

693 955 251

wojt@przytoczna.pl

4

Justyna Kucharyk

Sekretarz

881 939 281

sekretarz@przytoczna.pl 

oswiata@przytoczna.pl

15

Joanna Matuszewska

Skarbnik

95 74 94 319

skarbnik@przytoczna.pl

1

Katarzyna Sommerfeld

Inspektor ds. gospodarki odpadami

95 78 14 111

gospodarka.odpadami@przytoczna.pl

5

Anna Woźna

Inspektor ds. kadr i obsługi rady gminy

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

95 74 94 317

rada.gminy@przytoczna.pl

6

Magdalena Dysierowicz

Inspektor ds. planowania przestrzennego i ewidencji mienia komunalnego

95 74 94 316

budownictwo@przytoczna.pl

7

Joanna Czubkowska

Kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju, Gospodarki i Ochrony Środowiska  

881 935 499

inwestycje@przytoczna.pl

8

Marcin Kułak

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, mieniem komunalnym i mieszkaniowym

95 74 94 312

nieruchomosci@przytoczna.pl

8

Krzysztof Cebula

Inspektor ds. rolnictwa, ochrony środowiska i ewidencji działalności gospodarczej

95 74 94 312

rolnictwo@przytoczna.pl

9

Mariola Bierka

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat

95 74 94 313

podatki.wymiar@przytoczna.pl

9

Tomasz Serowik

Inspektor ds. windykacji podatków i opłat

538 867 190

podatki.windykacja@przytoczna.pl

10

Sylwia Szlachetko

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego; ewidencji ludności

95 74 94 315

usc@przytoczna.pl

11

Agnieszka Kołodziejczyk

Inspektor ds. obsługi kasowo-bankowej

95 74 94 314

kasa@przytoczna.pl

14

Beata Cieślak

Inspektor ds. płac i księgowości budżetowej

95 74 94 318

ksiegowosc.budzetowa@przytoczna.pl

14

Monika Romanowska

główna księgowa ds oświaty

95 7494 318

ksiegowosc.oswiata@przytoczna.pl

16

Anna Nakonieczna

Inspektor ds. księgowości budżetowej

881 939 274

księgowosc@przytoczna.pl

17

Monika Piechowiak

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i funduszu sołeckiego, pełnomocnik ds. rozw. problemów alkoholowych

95 74 89 107

oc@przytoczna.pl

18

Izabela Szewczyk

Inspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych, promocji gminy i pożytku publicznego

881 935 510

promocja@przytoczna.pl

 

Anna Płończak

Sekretariat

95 74 94 311

ug@przytoczna.pl

 

Piotr Materna

Kierowca, pracownik gospodarczy

   
 

Ewa Kulisz

Pracownik gospodarczy

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERATY

Nr pokoju

Nr tel

P A R T E R

GOSPODARKA ODPADAMI 1 95 7814 111

SALA NARAD

3

 

SEKRETARZ

4

881 939 281

RADA GMINY, KADRY

5

95 7494 317

BUDOWNICTWO, PLANOWANIE PRZESTRZENNE 6 95 7494 316
INWESTYCJE I REMONTY 7 881 935 499

ROLNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA, OBRÓT GRUNTAMI, EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

8

95 7494 312

PODATKI

9

95 7494 313

USC – EWIDENCJA LUDNOŚCI

10

95 7494 315

KASA, KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA  11  95 7494 314 

I P I Ę T R O

SEKRETARIAT

12

95 7494 311

WÓJT GMINY

12

693-955-251

OSWIATA-KSIĘGOWOŚĆ

14

95 7494 318

SKARBNIK

15

95 7494 319

KSIEGOWOŚĆ BUDŻETOWA

16

881 939 274

OCHRONA PPOŻ, OBSłUGA SOłECTW I FUNDUSZU SOłECKIEGO ORAZ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I SPRAWY OBRONNE, ALKOHOLÓWKA

17

95 7489 107

SPRAWY POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH, PROMOCJI I POŻYTKU PUBLICZNEGO 

18

 

881 935 510

RADCA PRAWNY- dyżur w każdy wtorek

19