P R Z E W O D N I K   P O   U R Z Ę D Z I E

 ul. Rokitniańska 4, 66 – 340 Przytoczna

tel. 95 749 43 11 fax. 95 74 89 107

 

nr biura

Imię i nazwisko

stanowisko

tel.

e-mail

11

 

Bartłomiej Kucharyk

Wójt Gminy

95 74 94 311  

wojt@przytoczna.pl

15

 

Joanna Matuszewska

Skarbnik

95 74 94 319

skarbnik@przytoczna.pl

11

 

Karolina Konopa

Zastępca Wójta
Kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju, Gospodarki i Ochrony Środowiska

95 74 94 311

zca@przytoczna.pl

6

 

Justyna Kucharyk

Sekretarz

881 939 281

sekretarz@przytoczna.pl

oswiata@przytoczna.pl

 11

 

 

Inspektor ds. obsługi administracyjno-organizacyjnej

95 74 94 311

ug@przytoczna.pl

17

Monika Piechowiak

 

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i funduszu sołeckiego

95 74 89 107

oc@przytoczna.pl

1

 

Anna Woźna

Inspektor ds. kadr i obsługi rady gminy

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

95 74 94 317

rada.gminy@przytoczna.pl

19

Izabela Szewczyk

 

Inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych, promocji gminy i pożytku publicznego

881 935 510

 

promocja@przytoczna.pl

16

 

Anna Nakonieczna

Inspektor ds. księgowości budżetowej

881 939 274

księgowosc@przytoczna.pl

17

Beata Cieślak

Inspektor ds. księgowości budżetowej; pełnomocnik ds. rozw. problemów alkoholowych

95 74 94 314

ksiegowosc.budzetowa@przytoczna.pl

18

 

Mariola Bierka

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat

95 74 94 313

podatki.wymiar@przytoczna.pl

17

Agnieszka Kołodziejczyk

Inspektor ds. płac i obsługi kasowo-bankowej

95 74 94 314

kasa.przytocznma@o2.pl

18

Tomasz Serowik

Inspektor ds. windykacji podatków i opłat

95 74 94 313

podatki.windykacja@przytoczna.pl

9

Irena Klusek

Inspektor ds. administracyjno-biurowej obsługi Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności

95 74 94 315

usc@przytoczna.pl

 

7

Marcin Kułak

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, mieniem komunalnym i mieszkaniowym

95 74 94 312

nieruchomosci@przytoczna.pl

 

7

Krzysztof Cebula

Inspektor ds. rolnictwa, ochrony środowiska i ewidencji działalności gospodarczej

95 74 94 312

rolnictwo@przytoczna.pl

 

4

Sylwia Szlachetko

Inspektor ds. planowania przestrzennego i ewidencji mienia komunalnego

95 74 94 316

budownictwo@przytoczna.pl

 

4

Joanna Czubkowska

Inspektor ds. inwestycji i remontów

881 935 499

inwestycje@przytoczna.pl

 

5

Katarzyna Sommerfeld

Inspektor ds. gospodarki odpadami

95 78 14 111

gospodarka.odpadami@przytoczna.pl

 

Czesław Materna

Kierowca - konserwator

 

 

  Ewa Kulisz Pracownik gospodarczy    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERATY

Nr pokoju

Nr tel

P A R T E R

GOSPODARKA ODPADAMI

BUDOWNICTWO,PLANOWANIE PRZESTRZENNE

INWESTYCJE I REMONTY

OŚWIATA, OCHRONA PPOŻ, OBSłUGA SOłECTW I FUNDUSZU SOłECKIEGO ORAZ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I SPRAWY OBRONNE

1

4

4

4

95 7814 111

95 7494 316

881 935 499

881 939 281

RADCA PRAWNY- dyżur w każdy czwartek

19

 

SALA NARAD

3

 

POSTERUNEK POLICJI LOKALNEJ

2

 

RADA GMINY, KADRY

5 - 6

95 7494 317

ROLNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA, OBRÓT GRUNTAMI, EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

7

95 7494 312

SEKRETARZ

8

95 7489 107

USC – EWIDENCJA LUDNOŚCI

SALA NARAD

10

95 7494 315

I P I Ę T R O

SEKRETARIAT

11

95 7494 311

WÓJT GMINY

12

95 7494 311

Z – CA WÓJTA

13

95 7494 311

OSWIATA-księgowość

14

95 7494 318

SKARBNIK

15

95 7494 319

KSIEGOWOŚĆ BUDŻETOWA

16

881 939 274

KASA, KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA

17

95 7494 314

PODATKI

SPRAWY POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH, PROMOCJI I POŻYTKU PUBLICZNEGO 

18

19

 

95 7494 313

881 935 510