INFORMUJEMY, ŻE 20% FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO STANOWIĄCEJ DOCHÓD WłASNY GMINY PRZYTOCZNA NALEŻY PRZEKAZAĆ NA  RACHUNEK BANKOWY  

                            GMINNEGO  OŚRODKA  POMOCY   SPOłECZNEJ
                                                      W PRZYTOCZNEJ
      nr rachunku   73 8367 000 0052 1361 2005 0101 W GBS  MIĘDZYRZECZ  O/PRZYTOCZNA