W Y K A Z

obowiązujących rachunków bankowych.1. Urząd Gminy

Nr rachunku: 42 8367 0000 0050 0281 6000 0001

- podatki, opłaty, opłata skarbowa, eksploatacyjna, dotacje, subwencje, dochody realizowane przez urzędy skarbowe, udziały w podatkach

2. Fundusz Świadczeń Socjalnych

Nr rachunku: 85 8367 0000 0050 0281 6000 0003