Bartłomiej Kucharyk
wójt gminy
tel. 95 749 43 11
wojt@przytoczna.pl

 

Justyna Kucharyk
sekretarz gminy
tel. 881 939 281
sekretarz@przytoczna.pl
oswiata@przytoczna.pl

                                                                                                    
Joanna Matuszewska
skarbnik gminy
tel. 95 749 43 19
skarbnik@przytoczna.pl

Monika Piechowiak
inspektor ds. zarządzania kryzysowego i funduszu sołeckiego
tel. 95 7489 107
oc@przytoczna.pl

Izabela Szewczyk
inspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych,  promocji gminy  i pożytku publicznego   
tel.881935510

promocja@przytoczna.pl

Anna Woźna
inspektor ds. kadr i obsługi rady gminy
zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
tel. 95 749 43 17
rada.gminy@przytoczna.pl

Anna Nakonieczna
inspektor ds. księgowości budżetowej
tel. 881 939 274
ksiegowosc@przytoczna.pl

Beata Cieślak
inspektor ds. księgowości budżetowej

tel. 95 749 43 18
ksiegowosc.budzetowa@przytoczna.pl

Monika Romanowska
Główna księgowa oświaty
tel. 95 749 43 18 
ksiegowosc.oswiata@przytoczna.pl

Tomasz Serowik
inspektor ds.windykacji podatków i opłat
tel. 95 749 43 13

podatki.windykacja@przytoczna.pl

Mariola Bierka
inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
tel. 95 749 43 13

      podatki.wymiar@przytoczna.pl            

Agnieszka Kołodziejczyk
inspektor ds. obsługi kasowo-bankowej
tel. 95 749 43 14
kasa.przytoczna@o2.pl

Sylwia Szlachetko
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
tel. 95 749 43 15
usc@przytoczna.pl

Marcin Kułak
inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, mieniem komunalnym i mieszkaniowym
tel. 95 749 43 12
nieruchomosci@przytoczna.pl

Krzysztof Cebula
inspektor ds. rolnictwa, ochrony środowiska i ewidencji działalności gospodarczej
tel. 95 749 43 12
rolnictwo@przytoczna.pl

Katarzyna Sommerfeld 
inspektor ds. gospodarki odpadami 
 tel. 95 7814111
gospodarka.odpadami@przytoczna.pl

Magdalena Dysierowicz
inspektor ds. planowania przestrzennego i ewidencji mienia komunalnego
tel. 95 749 43 16
budownictwo@przytoczna.pl

Joanna Czubkowska
Kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju, Gospodarki i Ochrony Środowiska
tel. 881 935 499
inwestycje@przytoczna.pl

Ewa Kulisz
pracownik gospodarczy

Anna Płończak
pomoc administracyjna
ug@przytoczna.pl