Gmina Przytoczna informuje o otrzymaniu dofinansowania na zdanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przytoczna” w ramach Program Priorytetowy  NFOŚiGW pod nazwą: „Ogólnopolski  program  finansowania  usuwania wyrobów zawierających  azbest” na lata 2019-2023r.

 

Zadanie sfinansowano ze środków NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Zielonej Górze w formie dotacji w kwocie 2 287,60 zł na podstawie umowy nr D22568 z dnia 03.11.2022 r.

 

·       NFOŚiGW dotacja:  1 372,56 zł

·       WFOŚiGW dotacja:  915,04 zł