Szanowni Mieszkańcy, 

na podstawie Art. 34 ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych informujemy, iż Gmina Przytoczna zgłosiła zamiar przystąpienia do zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami, węgiel po preferencyjnych cenach będzie przysługiwał osobom, które spełniają warunki uprawniające do wypłaty dodatku węglowego. Cena sprzedaży węgla nie może być wyższa niż 2000 zł brutto za tonę. Osoba fizyczna, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego może kupić węgiel w partiach: 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. i następnie 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. O szczegółach, w tym o terminie dostawy węgla i zasadach jego dystrybucji na terenie gminy będziemy informować Państwa na bieżąco.

                                                                                              W Ó J T  G M I N Y  P R Z Y T O C Z N A

                                                                                           (-) Bartłomiej Kucharyk