Przytoczna, dnia 14.12.2018 r.

 

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ W URZĘDZIE GMINY PRZYTOCZNA

Na podstawie art.15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Wójt Gminy Przytoczna informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Przytoczna wybrana została Pani Beata Cieślak, zam. Przytoczna.

Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu naboru i rozmowach kwalifikacyjnych przekazała Wójtowi Gminy swoje oceny o kandydatach. Wybrana kandydatka spełniała wymagania podane w ogłoszeniu. Po przeprowadzonym kolejnym etapie naboru kandydatka wykazała się wiedzą z zakresu zgodnego ze stawianymi wymogami w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze oraz uzyskała największą ilośc punktów.