Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku

 

LICZBA PETYCJI

PRZEDMIOT PETYCJI

SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 

2

1)   petycja w sprawie budowy skateparku w Przytocznej

2)   wezwanie do podjęcia uchwały dotyczącej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

1)   uchwała nr XXIII.118.2020 z dnia 21.10.2020

2)   uchwała nr XXVII.149.2021 z dnia 25.02.2021

 

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach w roku 2019 - art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (D.U. z 2018 r., poz. 870)

 

Lp. data wniesienia petycji podmiot wnoszący petycję przedmiot petycji sposób rozpatrzenia petycji  
1. 01.03.2019 Mieszkańcy Gminy Przytoczna

zorganizowanie przewozu osób na trasie Przytoczna-Międzyrzecz lub Skwierzyna Międzychód

w oparciu o art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach niniejszą petycję pozostawia się bez rozpatrzenia  
2.  11.04.2019 Mieszkańcy Gminy Przytoczna

uzupełnienie petycji dotyczącej zorganizowania przewozu osób na trasie Przytoczna-Międzyrzecz lub Skwierzyna-Międzychód

na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o petycjach, przekazano petycję do rozpatrzenia do Starosty Międzyrzeckiego, według właściwości

Starosta Międzyrzecki odesłał petycję do Wójta Gminy Przytoczna, uznając, że jest organem niewłaściwym do rozpatrzenia petycji w przedmiotowej sprawie.

 
3. 23.09.2019 Szkolna Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Wierzbnie zmiana aktualnej uchwały dotyczącej sieci szkół i jej obwodów

bezzasadna