Lp. data wniesienia petycji podmiot wnoszący petycję przedmiot petycji sposób załatwienia petycji termin rozpatrzenia petycji
1. 01.03.2019 Mieszkańcy Gminy Przytoczna

zorganizowanie przewozu osób na trasie Przytoczna-Międzyrzecz lub Skwierzyna Międzychód

petycja nie spełnia wymogów ustawowych (brak adresu do korespondencji osoby reprezentującej grupę) w oparciu o art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach niniejszą petycję pozostawia się bez rozpatrzenia
2.  11.04.2019 Mieszkańcy Gminy Przytoczna

uzupełnienie petycji dotyczącej zorganizowania przewozu osób na trasie Przytoczna-Międzyrzecz lub Skwierzyna-Międzychód

na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o petycjach, przekazano petycję do rozpatrzenia do Starosty Międzyrzeckiego, według właściwości Starosta Międzyrzecki odesłał petycję do Wójta Gminy Przytoczna, uznając, że jest organem niewłaściwym do rozpatrzenia petycji w przedmiotowej sprawie.
3. 23.09.2019 Szkolna Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Wierzbnie zmiana aktualnej uchwały dotyczącej sieci szkół i jej obwodów uchwała nr XV.66.2019 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27.11.2019 r. 27.11.2019 r.
4. 03.08.2020 Mieszkańcy Gminy Przytoczna petycja w sprawie budowy skateparku w Przytocznej uchwała nr XXIII.118.2020 z dnia 21.10.2020 21.10.2020 r.
5. 10.12.2020 Arkadiusz Rakoczy wezwanie do podjęcia uchwały dotyczącej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 uchwała nr XXVII.149.2021 z dnia 25.02.2021 25.02.2021 r.
6. 18.01.2021 Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, ul. Jagiellońska 21, 44-100 Gliwice

Petycja-list otwarty "Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznek SZCZEPIONCE!"

uzupełnienie petycji

uchwała nr XXVII.150.2021 z dnia 25.02.2021 25.02.2021 r.
7. 16.02.2021 Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej petycja w sprawie opłat za koncesje alkoholowe dla gastronomii i hotelarstwa uchwała nr XIX.164.2021 z dnia 29.04.2021 29.04.2021 r.
8. 02.03.2021 Grupa właścicieli nieruchomości i mieszkańców Gminy Przytoczna Petycja w spr. podjęcia działań mających na celu zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr XXXVII/204/2009 uchwała nr XIX.165.2021 z dnia 29.04.2021 29.04.2021 r.
9. 08.03.2021 wniosek o udostępnienie informacji publicznej na temat eliminacji glifosatu z żywności uchwała nr XIX.166.2021 z dnia 29.04.2021 29.04.2021 r.
10. 22.04.2021 Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny petycja o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego uchwała nr XXXI.173.2021 z dnia 27.05.2021 27.05.2021