Lp. data wniesienia petycji podmiot wnoszący petycję przedmiot petycji sposób załatwienia petycji termin rozpatrzenia petycji
1. 01.03.2019 Mieszkańcy Gminy Przytoczna

zorganizowanie przewozu osób na trasie Przytoczna-Międzyrzecz lub Skwierzyna Międzychód

petycja nie spełnia wymogów ustawowych (brak adresu do korespondencji osoby reprezentującej grupę) w oparciu o art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach niniejszą petycję pozostawia się bez rozpatrzenia
2.  11.04.2019 Mieszkańcy Gminy Przytoczna

uzupełnienie petycji dotyczącej zorganizowania przewozu osób na trasie Przytoczna-Międzyrzecz lub Skwierzyna-Międzychód

na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o petycjach, przekazano petycję do rozpatrzenia do Starosty Międzyrzeckiego, według właściwości Starosta Międzyrzecki odesłał petycję do Wójta Gminy Przytoczna, uznając, że jest organem niewłaściwym do rozpatrzenia petycji w przedmiotowej sprawie.
3. 23.09.2019 Szkolna Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Wierzbnie zmiana aktualnej uchwały dotyczącej sieci szkół i jej obwodów uchwała nr XV.66.2019 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27.11.2019 r. 27.11.2019 r.
4. 03.08.2020 Mieszkańcy Gminy Przytoczna petycja w sprawie budowy skateparku w Przytocznej uchwała nr XXIII.118.2020 z dnia 21.10.2020 21.10.2020 r.