RG.0003

REJESTR INTERPELACJI i ZAPYTAŃ

Lp. Data złożenia Numer interpelacji/zapytania imię i nazwisko radnego składającego interpelację/zapytanie treść interpelcji/zapytania Data przekazania interpelacji/zapytania Data udzielenia odpowiedzi treść udzielonej odpowiedzi
1. 10.12.2018 RG.0003.1.2018 Zbigniew Klusek w sprawie oznakowania drogi do posterunku policji w Przytocznej

11.12.2018 r.

 

 11.12.2018

 

odpowiedźĽ
2 14.12.2018 RG.0003.2.2018 Beata Góra

w sprawie przystanku autobusowego w Chełmsku

załącznik

 18.12.2018 r.

 31.12.2018

odpowiedźĽ
3. 03.01.2019 RG.0003.3.2019 Zbigniew Klusek w sprawie oświetlenia części drogi Akacjowej 04.01.2019 r. 16.01.2019 odpowiedźĽ
4. 14.01.2019 RG.0003.4.2019 Zbigniew Klusek w sprawie pomieszczenia WC w nowo wybudowanym budynku na targowisku w miejscowości Przytoczna 15.01.2019 r. 16.01.2019 odpowiedĽ
5. 30.01.2019 RG.0003.5.2019 Mirosław Romanowski w sprawie posadowienia dodatkowego punktu świetlnego 31.01.2019 r. 11.02.2019 odpowiedź
6. 30.01.2019 RG.0003.6.2019 Mirosław Romanowski w sprawie zagrożenia epidemiologicznego 31.01.2019 r. 11.02.2019 odpowiedź
7. 05.02.2019 RG.0003.7.2019 Mirosław Romanowski w sprawie remontu ulicy Górnej 05.02.2019 r. 11.02.2019 odpowiedĽ
8. 24.04.2019 RG.0003.8.2019 Mirosław Romanowski w sprawie w sprawie podjęcia inicjatywy upamiętnienia wydarzeń z 29.05.1944 r. 25.04.2019 r.  10.05.2019  odpowiedź
9. 24.04.2019 RG.0003.9.2019 Konrad Golec w sprawie przygotowania dokumentacji technicznej i budowy zjazdów do posesji mieszkańców przy ul. Rokitniańskiej w Przytocznej 25.04.2019 r.  07.05.2019  odpowiedź
10. 24.04.2019 RG.0003.10.2019 Paweł Rękawiecki w sprawie poprawy stanu dróg gruntowych 25.04.2019 r.  07.05.2019  odpowiedź
11. 28.08.2019 RG.0003.11.2019 Mirosław Romanowski w sprawie poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu na ulicy Pocztowej 28.08.2019 r. 12.09.2019 odpowiedź
12. 15.10.2019 RG.0003.12.2019 Zbigniew Klusek w sprawie oświetlenia części drogi Akacjowej 16.10.2019 r. 29.10.2019 odpowiedź
13. 29.10.2019 RG.0003.13.2019 Mirosław Romanowski w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych 30.10.2019  13.11.2019  odpowiedź
14. 17.12.2019 RG.0003.14.2019 Mirosław Romanowski i Konrad Golec w sprawie odtworzenia przepustu łączącego jezioro Przytoczno z bagnem  17.12.2019 03.01.2020 odpowiedź
15. 04.03.2020 RG.0003.15.2020 Zbigniew Klusek w sprawie wykonania przejścia dla pieszych na ul. Rokitniańskiej 12.03.2020 25.03.2020 odpowiedź
16. 12.05.2020 RG.0003.16.2020 Paweł Rękawiecki w sprawie podjęcia działań na terenie ośrodka wypoczynkowego w Lubikowie 14.05.2020 18.05.2020 odpowiedź
17. 22.05.2020 RG.0003.17.2020 Maria Kuberska w sprawie zagrożenia pracowników oświaty w dobie pandemii 26.05.2020 30.06.2020 odpowiedź
18. 24.09.2020 RG.0003.18.2020 Maria Kuberska w sprawie wyznaczenia miejsc do lądowania śmigłowca pogotowia ratunkowego w miejscowości Przytoczna 30.09.2020  23.11.2020  odpowiedź
19. 30.09.2020 RG.0003.19.2020 Zbigniew Klusek w sprawie wyznaczenia miajsca na pojemniki z odzieżą używaną 30.09.2020 23.11.2020 odpowiedź
20. 03.11.2020 RG.0003.20.2020 Beata Góra w sprawie wykonania montażu oświatlenia w miejscowości Chełmsko 05.11.2020 23.11.2020 odpowiedź
21. 03.11.2020 RG.0003.21.2020 Beata Góra w sprawie zabezpieczenia środków w kwocie 20 tys. zł na wiatę rekreacyjną w miejscowości Chełmsko 05.11.2020 23.11.2020 odpowiedź
22. 25.11.2020 RG.0003.22.2020 Konrad Golec w sprawie budowy obwodnicy Przytocznej 25.11.2020 27.11.2020

odpowiedź

załączniki 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5

załącznik 6

załącznik 7

załącznik 8

załącznik 9

załącznik 10

23. 22.01.2021 RG.0003.23.2021 Konrad Golec w sprawie niesprawnego systemu odprowadzania wód opadowych na ul. św. Jana Bosco 22.01.2021 04.03.2021 odpowiedź
24. 19.02.2021 RG.0003.24.2021 Konrad Golec w sprawie zwolnień i przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchopmości 22.02.2021 04.03.2021 odpowiedź
25. 23.04.2021 RG.0003.25.2021 Mirosław Romanowski w sprawie zmiany nazwy osad Chełmicko i Stacja-Rokitno na Łódź Złota 29.04.2021 10.06.2021 odpowiedź
26. 23.04.2021 RG.0003.26.2021 Mirosław Romanowski w sprawie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców ul. Górnej w Przytocznej 29.04.2021 10.06.2021 odpowiedź
27. 28.01.2022 RG.0003.27.2022 Żaneta Wrona w sprawie wymiany pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Nowej Niedrzwicy 01.02.2022 24.02.2022 odpowiedź
28. 03.02.2022 RG.0003.28.2022 Danuta Szyszyk w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont posadzki w remizie OSP w Rokitnie 09.02.2022 24.02.2022 odpowiedź
29. 03.02.2022 RG.0003.29.2022 Danuta Szczyszyk w sprawie posadowienia nowych lamp ulicznych oraz zamontowania dodatkowych punktówświetlnych na istniejących słupach oświetleniowych 09.02.2022 24.02.2022 odpowiedź
30. 09.02.2022 RG.0003.30.2022 Sławomira Trojanek i Danuta Szczyszyk w sprawie rozbiórki istniejącego przystanku autobusowego i posadowienia wiaty przystankowej w miejscowości Rokitno 09.02.2022 24.02.2022 odpowiedź
31. 12.09.2022 RG.0003.31.2022 Maria Kuberska w sprawie wybudowania nowej nawierzchni z kostki typu polbruk na odcinku drogi gminnej od hydroforni do ulicy Dworcowej w Przytocznej 22.09.2022 03.10.2022 odpowiedź
32. 27.10.2022 RG.0003.32.2022 Maria Kuberska i Krystian Gabryelski w sprawie budowy wiaty rekreacyjnej i miejsca do grillowania na osiedlu bloków w miejscowości Przytoczna 03.11.2022 24.11.2022 odpowiedź
33. 08.11.2022 RG.0003.33.2022 Sławomira Trojanek w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie dokumentacji technicznej dla drogi w kierunku DPS 58 w Rokitnie 16.11.2022 24.11.2022 odpowiedź
34. 22.11.2022 RG.0003.34.2022 Zbigniew Klusek w sprawie rozpoczęcia prac związanych z wybudowaniem kaplicy na nowym cmentarzu w Przytocznej 23.11.2022 22.12.2022 odpowiedź
35. 05.12.2022 RG.0003.35.2022 Angelika Sudoł w sprawie usytuowania przystanków autobusowych na drodze nr 24 na krzyżówce Goraj-Lubikowo 06.12.2022 22.12.2022 odpowiedź
36. 16.01.2023 RG.0003.36.2022 Mirosław Romanowski w sprawie nadania nazwy działce ewidencyjnej oznaczonej nr 286/7 ograniczonej ulicami Główną, Pocztową i Krzywą oraz zabudowaniami piekarni nazwy "Plac Braci Broekere" 19.01.2023
37. 31.01.2023 RG.0003.37.2023 Sylwester Mędryk w sprawie budowy chodników w pasie drogi powiatowej w miejscowości Dębówko 01.02.2023