RG.0003

REJESTR INTERPELACJI i ZAPYTAŃ

Lp. Data złożenia Numer interpelacji/zapytania imię i nazwisko radnego składającego interpelację/zapytanie treść interpelcji/zapytania Data przekazania interpelacji/zapytania Data udzielenia odpowiedzi treść udzielonej odpowiedzi
1. 10.12.2018 RG.0003.1.2018 Zbigniew Klusek w sprawie oznakowania drogi do posterunku policji w Przytocznej

11.12.2018 r.

 

 11.12.2018

 

odpowiedźĽ
2 14.12.2018 RG.0003.2.2018 Beata Góra

w sprawie przystanku autobusowego w Chełmsku

załącznik

 18.12.2018 r.

 31.12.2018

odpowiedźĽ
3. 03.01.2019 RG.0003.3.2019 Zbigniew Klusek w sprawie oświetlenia części drogi Akacjowej 04.01.2019 r. 16.01.2019 odpowiedźĽ
4. 14.01.2019 RG.0003.4.2019 Zbigniew Klusek w sprawie pomieszczenia WC w nowo wybudowanym budynku na targowisku w miejscowości Przytoczna 15.01.2019 r. 16.01.2019 odpowiedĽ
5. 30.01.2019 RG.0003.5.2019 Mirosław Romanowski w sprawie posadowienia dodatkowego punktu świetlnego 31.01.2019 r. 11.02.2019 odpowiedź
6. 30.01.2019 RG.0003.6.2019 Mirosław Romanowski w sprawie zagrożenia epidemiologicznego 31.01.2019 r. 11.02.2019 odpowiedź
7. 05.02.2019 RG.0003.7.2019 Mirosław Romanowski w sprawie remontu ulicy Górnej 05.02.2019 r. 11.02.2019 odpowiedĽ
8. 24.04.2019 RG.0003.8.2019 Mirosław Romanowski w sprawie w sprawie podjęcia inicjatywy upamiętnienia wydarzeń z 29.05.1944 r. 25.04.2019 r.  10.05.2019  odpowiedź
9. 24.04.2019 RG.0003.9.2019 Konrad Golec w sprawie przygotowania dokumentacji technicznej i budowy zjazdów do posesji mieszkańców przy ul. Rokitniańskiej w Przytocznej 25.04.2019 r.  07.05.2019  odpowiedź
10. 24.04.2019 RG.0003.10.2019 Paweł Rękawiecki w sprawie poprawy stanu dróg gruntowych 25.04.2019 r.  07.05.2019  odpowiedź
11. 28.08.2019 RG.0003.11.2019 Mirosław Romanowski w sprawie poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu na ulicy Pocztowej 28.08.2019 r. 12.09.2019 odpowiedź
12. 15.10.2019 RG.0003.12.2019 Zbigniew Klusek w sprawie oświetlenia części drogi Akacjowej 16.10.2019 r. 29.10.2019 odpowiedź
13. 29.10.2019 RG.0003.13.2019 Mirosław Romanowski w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych 30.10.2019  13.11.2019  odpowiedź
14. 17.12.2019 RG.0003.14.2019 Mirosław Romanowski i Konrad Golec w sprawie odtworzenia przepustu łączącego jezioro Przytoczno z bagnem  17.12.2019 03.01.2020 odpowiedź
15. 04.03.2020 RG.0003.15.2020 Zbigniew Klusek w sprawie wykonania przejścia dla pieszych na ul. Rokitniańskiej 12.03.2020 25.03.2020 odpowiedź
16. 12.05.2020 RG.0003.16.2020 Paweł Rękawiecki w sprawie podjęcia działań na terenie ośrodka wypoczynkowego w Lubikowie 14.05.2020 18.05.2020 odpowiedź
17. 22.05.2020 RG.0003.17.2020 Maria Kuberska w sprawie zagrożenia pracowników oświaty w dobie pandemii 26.05.2020 30.06.2020 odpowiedź
18. 24.09.2020 RG.0003.18.2020 Maria Kuberska w sprawie wyznaczenia miejsc do lądowania śmigłowca pogotowia ratunkowego w miejscowości Przytoczna 30.09.2020  23.11.2020  odpowiedź
19. 30.09.2020 RG.0003.19.2020 Zbigniew Klusek w sprawie wyznaczenia miajsca na pojemniki z odzieżą używaną 30.09.2020 23.11.2020 odpowiedź
20. 03.11.2020 RG.0003.20.2020 Beata Góra w sprawie wykonania montażu oświatlenia w miejscowości Chełmsko 05.11.2020 23.11.2020 odpowiedź
21. 03.11.2020 RG.0003.21.2020 Beata Góra w sprawie zabezpieczenia środków w kwocie 20 tys. zł na wiatę rekreacyjną w miejscowości Chełmsko 05.11.2020 23.11.2020 odpowiedź
22. 25.11.2020 RG.0003.22.2020 Konrad Golec w sprawie budowy obwodnicy Przytocznej 25.11.2020 27.11.2020

odpowiedź

załączniki 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5

załącznik 6

załącznik 7

załącznik 8

załącznik 9

załącznik 10

23. 22.01.2021 RG.0003.23.2021 Konrad Golec w sprawie niesprawnego systemu odprowadzania wód opadowych na ul. św. Jana Bosco 22.01.2021 04.03.2021 odpowiedź
24. 19.02.2021 RG.0003.24.2021 Konrad Golec w sprawie zwolnień i przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchopmości 22.02.2021 04.03.2021 odpowiedź
25. 23.04.2021 RG.0003.25.2021 Mirosław Romanowski w sprawie zmiany nazwy osad Chełmicko i Stacja-Rokitno na Łódź Złota 29.04.2021 10.06.2021 odpowiedź
26. 23.04.2021 RG.0003.26.2021 Mirosław Romanowski w sprawie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców ul. Górnej w Przytocznej 29.04.2021 10.06.2021 odpowiedź