Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach w roku 2020 - art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (D.U. z 2018 r., poz. 870)

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku

 

LICZBA PETYCJI

PRZEDMIOT PETYCJI

SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 

0

0

0

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach w roku 2019 - art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (D.U. z 2018 r., poz. 870)

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku

 

LICZBA PETYCJI

PRZEDMIOT PETYCJI

SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 

1

1)  przystąpienie gminy do konkursu w ramach progrmau "Podwórko Talentów Nivea - 2019"

1)     przekazano e-mailem do placówek oświatowych

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach w roku 2018 - art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (D.U. z 2018 r., poz. 870)

Lp.

data wniesienia petycji

podmiot wnoszący petycję

przedmiot petycji

sposób rozpatrzenia petycji

1.

Sierpień .2018r.

Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

inicjatywa - czyste, wzorowe łazienki w szkołach 

pozytywnie

2.

 07.11.2018r.

Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Próba dokonania analizy możliwości wdrożenia w urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępow. o udzielenie zamówienia  

pozytywnie

 

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach w roku 2017 - art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (D.U. z 2017 r., poz. 112

Lp. data wniesienia petycji podmiot wnoszący petycję przedmiot petycji sposób rozpatrzenia petycji
1. 09.02.2017r. Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa treść petycji pozytywnie
2. 02.03.2017r. petycja przekazana za pośrednictwem Starosty Międzyrzeckiego treść petycji   negatywnie
3. 10.05.2017 r. Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa treść petycji negatywnie
4. 24.06.2017 r. Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa treść petycji pozytywnie

 Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach w roku 2016 - art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (D.U. z 2017 r., poz. 1123)

Lp. data wniesienia petycji podmiot wnoszący petycję przedmiot petycji sposób rozpatrzenia petycji
1. 06.10.2016r. Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

inicjatywa - czyste, wzorowe łazienki w szkołach 

pozytywnie
2.  17.10.2016r. Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

inicjatywa - czystsze gminy - czystsze powietrze  

negatywnie
3.  20.10.2016r. Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

inicjatywa - jawność, transparentność, optymalizacja  

pozytywnie