Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przytoczna

Kolorowy pasek

Prawo miejscowe - kadencja 2006-2010

 

Lp.

Numer Uchwały

Data podjęcia

W SPRAWIE

OGłOSZENIE W DZ.URZ. WOJ. LUBUSKIEGO

UWAGI

Tekst jednolity uchwały
1. II/9/2006 06.12.2006r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku Dz.Urz. z dnia 12.12.2006 r. Nr 111 poz.1981   publikacja  Uchyla Uchwała Nr XIV/66/2007 uchwała  
2. II/10/2006 06.12.2006r. w sprawie średniej ceny skupu żyta Dz.Urz. z dnia 12.12.2006 r. Nr 111 poz.1982 publikacja    
3. III/13/2006 28.12.2006r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunkiprzyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę la, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnyxh zastępstw, przyznawania nagród dla nauczycieli i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna

Dz.Urz. z dnia 24.01.2007 r. Nr 7 poz.104 publikacja

Stwierdzenie nieważności uchwały w części - rozstrzygnięcienadzorcze

Uchyla Uchwała Nr XV/78/2007 - uchwała

 
4. III/15/2006 28.12.2006r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku rolnego i leśnego Dz.Urz. z dnia 04.01.2007 r. Nr 1,poz.5  publikacja

Zmienia Uchwała Nr XXXVII/208/2009 -uchwała

Zmienia Uchwała Nr XLVI/246/2010 -uchwała

 

 

 

 
5. IV/22/2007 30.01.2007 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Dz.Urz. z dnia 02.03.2007 r. Nr 19 poz. 277 publikacja    
6. IV/23/2007 30.01.2007r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Przytoczna Dz.Urz. z dnia02.03.2007 r. Nr 19 poz. 278 publikacja    
7. IV/24/2007 30.01.2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007      
8. V/28/2007 22.02.2007r. w sprawie regulaminu dotyczącego kryteriów i trybu przyznawania nagród dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Przytoczna na rok 2007 Dz.Urz. z dnia 21.03.2007 r. Nr 25 poz.416 publikacja    
9. VII/36/2007 24.04.2007r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przytocznej Dz.Urz z dnia 05.06.2007 r. Nr 56 poz.827 publikacja    
10. IX/45/2007 29.06.2007r. w sprawie powierzenia realizacji niektórych zadań publicznych Gminy Przytoczna, ich finansowania, rozliczania i kontroli Dz.Urz. z dnia 10.10.2007 r. Nr 104 poz.1398 publikacja

 

 
11. IX/47/2007 29.06/2007r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przytoczna na lata 2007-2011 Dz.Urz. z dnia 24.07.2007 r. Nr 76 poz.1086 publikacja    
12. IX/51/2007 29.06.2007r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia opłaty targowej Dz.Urz. z dnia 24.07.2007 r. Nr 76 poz.1087 publikacja Uchyla Uchwała Nr XIV/83/2011 z dnia 24.11.2011 r. -uchwała  
13. XI/58/2007 13.09.2007r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarzadzonych na dzień 21 października 2007 r. w Domach Pomocy Społecznej w Rokitnie Dz.Urz. z dnia 18.09.2007 r. Nr 93 poz.1285 -publikacja    
14. XII/60/2007 25.09.2007r. w sprawie statutów sołectw    Stwierdzenie nieważności uchwały -rozstrzygnięcienadzorcze  
15. XII/61/2007 25.09.2007r. w sprawie zaliczenia drogi do drogi gminnej Dz.Urz.z dnia 20.11.2007 r.  Nr 124 poz.1650 publikacja    
16. XIV/66/2007 20.11.2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku Dz.Urz. z dnia 28.11.2007 r. Nr 130 poz.1764 publikacja Uchyla Uchwała Nr XXV/139/2008 z dnia 31.10.2008 r. -uchwała  
17. XIV/67/2007 20.11.2007r. w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów Dz.Urz. z dnia 28.11.2007 r. Nr 130 poz.1765 publikacja Uchyla Uchwała Nr XXV/144/2008 z dnia 31.10.2008 r. -uchwała  
18. XIV/68/2007 20.11.2007r. w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej Dz.Urz. z dnia 28.11.2007 r. Nr 130 poz.1766 publikacja Uchyla Uchwała Nr XXV/141/2008 z dnia 31.10.2008 r. -uchwała  
19. XIV/69/2007 20.11.2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Dz.Urz. z dnia 28.11.2007 r. Nr 130 poz.1767 publikacja Uchyla Uchwała Nr XXXVI/200/2009 z dnia 10.11.2009 r. -uchwała  
20. XIV/70/2007 20.11.2007r. w sprawie średniej ceny skupu żyta Dz.Urz. z dnia 28.11.2007 r. Nr 130 poz.1768 publikacja    
21. XIV/71/2007 20.11.2007r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Przytocznej Dz.Urz. z dnia  30.11.2007 r. Nr 131 poz.1796 publikacja    
22. XIV/72/2007 20.11.2007r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Przytocznej Dz.Urz. z dnia 30.11.2007 r. Nr 131 poz.1796 publikacja    
23. XV/78/2007 18.12.2007r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród dla nauczycieli i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna Dz.Urz.z dnia 16.01.2008 r. Nr 6 poz. 172 publikacja Uchyla Uchwała Nr XXV/142/2008 z dnia 31.10.2008 r. -uchwała  
24. XV/79/2007 18.12.2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008  Dz.Urz. z dnia 23.04.2008 r. Nr 38, poz. 763 publikacja    
25. XVIII/85/2008 26.02.2008r. w sprawie zmiany miejscowego obszaru zagospodarowania w obszarach 7 i 8, obręb Przytoczna Dz. Urz. z dnia 28.03.2008 r.  Nr 24 poz. 551 publikacja    
26. XII/86/2008 26.02.2008r. w sprawie zmiany w Statucie Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej Dz. Urz. z dnia 09.04.2008 r. Nr 30 poz.625 publikacja Uchyla Uchwała Nr XXXI/209/2017 z dnia 29.06.2017 r.  
27. XVIII/88/2008 26.02.2008r. w sprawie zatwierdzenia statutu sołectwa Chełmsko Dz. Urz. z dnia 09.04.2008 r. Nr 30 poz.626 publikacja    
28. XVIII/89/2008 26.02.2008r. w sprawie zatwierdzenia statutu sołectwa Dębówko Dz. Urz. z dnia 09.04.2008 r. Nr 30 poz.627 publikacja    
29. XVIII/90/2008 26.02.2008r. w sprawie zatwierdzenia statutu sołectwa Gaj-Poręba Dz. Urz. z dnia 09.04.2008 r. Nr 30 poz.628 publikacja    
30. XVIII/91/2008 26.02.2008r. w sprawie zatwierdzenia statutu sołectwa Goraj Dz. Urz. z dnia 09.04.2008 r. Nr 30 poz.629 publikacja    
31. XVIII/92/2008 26.02.2008r. w sprawie zatwierdzenia statutu sołectwa Krasne Dłusko Dz. Urz. z dnia 09.04.2008 r. Nr 30 poz.630 publikacja    
32. XVIII/93/2008 26.02.2008r. w sprawie zatwierdzenia statutu sołectwa Krobielewo Dz. Urz. z dnia 09.04.2008 r. Nr 30 poz.631 publikacja    
33. XVIII/94/2008 26.02.2008r. w sprawie zatwierdzenia statutu sołectwa Lubikowo Dz. Urz. z dnia 09.04.2008 r. Nr 30 poz.632 publikacja    
34. XVIII/95/2008 26.02.2008r w sprawie zatwierdzenia statutu sołectwa Nowa Niedrzwica Dz. Urz. z dnia 09.04.2008 r. Nr 30 poz.633 publikacja    
35. XVIII/96/2008 26.02.2008r w sprawie zatwierdzenia statutu sołectwa Przytoczna Dz. Urz. z dnia 09.04.2008 r. Nr 30 poz.634 publikacja    
36. XVIII/97/2008 26.02.2008r w sprawie zatwierdzenia statutu sołectwa Rokitno Dz. Urz. z dnia 09.04.2008 r. Nr 30 poz.635 publikacja    
37. XVIII/98/2008 26.02.2008r w sprawie zatwierdzenia statutu sołectwa Strychy Dz. Urz. z dnia 09.04.2008 r. Nr 30 poz.636 publikacja    
38. XVIII/99/2008 26.02.2008r w sprawie zatwierdzenia statutu sołectwa Stryszewo Dz. Urz. z dnia 09.04.2008 r. Nr 30 poz.637 publikacja    
39. XVIII/100/2008 26.02.2008r w sprawie zatwierdzenia statutu sołectwa Twierdzielewo Dz. Urz. z dnia 09.04.2008 r. Nr 30 poz.638 publikacja    
40. XVIII/101/2008 26.02.2008r w sprawie zatwierdzenia statutu sołectwa Wierzbno Dz. Urz. z dnia 09.04.2008 r. Nr 30 poz.639 publikacja    
41. XVIII/102/2008 26.02.2008r. w sprawie opłat cmentarnych   Uchwała uchylona z powodu błędnego określenia wejścia w życie i trybu jej ogłoszenia  
42. XVIII/103/2008 26.02.2008r. w sprawie ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi Dz.Urz. z dnia 09.04.2008 r. Nr 30 poz.640  publikacja    
43. XVIII/104/2008 26.02.2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych Dz. Urz. z dnia 09.04.2008 r. Nr 30 poz.641 publikacja    
44. XIX/106/2008 27.03.2008r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis Dz. Urz. z dnia 09.04.2008 r. Nr 30 poz.643 publikacja    
45. XX/113/2008 29.04.2008r. w sprawie zmiany statutu Gminy Przytoczna Dz.Urz. z dnia 23.05.2008 r. Nr 50 poz.950 publikacja    
46. XXIII/125/2008 26.08.2008r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych Dz. Urz. z dnia 15.09.2008 r. Nr 93 poz.1401 publikacja    
47. XXIII/128/2008 26.08.2008r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przytoczna Dz. Urz. z dnia 15.09.2008 r. Nr 93 poz.1402 publikacja    
48. XXV/139/2008 31.10.2008r. w sprawie okreśślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku Dz.Urz. z dnia 13.11.2008 r. Nr 117 poz.1713 publikacja

Stwierdzenie nieważności § 2 pkt 2 i 3 uchwały - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. Sygn. akt I SA/GO 25/10

wyrok WSA

 
49.  XXV/140/2008  31.10.2008r.  w sprawie średniej ceny skupu żyta  Dz.Urz. z dnia 13.11.2008 r. Nr 117 poz. 1714 publikacja    
50.  XXV/141/2008  31.10.2008r.  w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej  Dz.Urz. z dnia 13.11.2008 r. Nr 117 poz. 1715 publikacja    
51. XXV/142/2008 31.10.2008r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określajcego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród dla nauczycieli i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna Dz.Urz. z dnia 19.01.2009 r. Nr 3 poz. 71 publikacja    
52.  XXV/143/2008  31.10.2008r.  w sprawie okrelenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku od nieruchomoci

Dz.Urz. z dnia 13.11.2008 r. Nr 117 poz. 1716 publikacja

   
53.  XXV/144/2008  31.10.2008r.  w sprawie okrelenia wysokoci opłaty od posiadania psów Dz.Urz. z dnia 13.11.2008 r. Nr 117 poz. 1717 publikacja    
54.  XXV/146/2008  31.10.2008r.  w sprawie zaliczenia drogi do kategotii dróg gminnych  Dz.Urz. z dnia 19.01.2009 r. Nr 3 poz. 72 publikacja    
 55. XXVI/147/2008   16.12.2008r.  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 Dz. Urz. z dnia 04.12.2009 r. Nt 134 poz. 1837 publikacja    
 56. XXVI/152/2008 16.12.2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania obszaru złóż kruszyw Dębowiec II (część) i Dębowiec III pole E w obrębach Dębówko i Gaj Dz.Urz. z dnia 05.03.2009r. Nr 15 poz. 284 publikacja    
 57. XXVII/157/2008 29.12.2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych Dz.Urz. z dnia 20.04.2009 r. Nr 41 poz. 578 publikacja stwierdzenie nieważności uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AJar.0911-2-2(2)/08 z dnia 26.01.2009 r. rozstrzygnięcie  
 58. XXVIII/162/2009 03.02.2009r. w sprawie uznania uznania za pomniki przyrody drzew znajdujących się na terenie Gminy Przytoczna   stwierdzenie nieważności uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze nr II.AKop.0911-5-1/09  z dnia 18.02.2009 r.rozstrzygnięcie  
 59. XXVIII/163/2009 03.02.2009r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXIX/244/2002 Rady Gminy Przytoczna  z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Przytoczna i jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych Dz.Urz. z dnia 20.04.2009 r. Nr 41 poz.579 publikacja    
 60. XXX/167/2009 10.03.2009r. w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew znajdujących się na terenie Gminy Przytoczna Dz.Urz. z dnia 30.04.2009 r. Nr 47 poz. 652 publikacja Zmienia Uchwała Nr XXXI/197/2013 z dnia 12.09.2013 r.; zmienia Uchwała Nr XIX/132/2016 z dnia 30.06.2016 r.  
61. XXX/168/2009 10.03.2009r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. w Domach Pomocy Społecznej w Rokitnie Dz.Urz. z dnia 30.04.2009 r. Nr 47 poz. 652 publikacja    
62. XXXI/173/2009 21.04.2009r. w sprawie przyjęcia zmian do Uchwały Nr XLII/238/2006 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia przedszkola publicznego w Przytocznej Dz.Urz. z dnia 22.05.2009 r. Nr 57 poz. 808 publikacja    
63. XXXI/174/2009 21.04.2009r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia wójtowi gminy uprawnienia do stanowienia o ich wysokości Dz.Urz. z dnia 22.05.2009r. Nr 57 poz.809 publikacja Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. -  wyrok  
64. XXXI/175/2009 21.04.2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna Dz.Urz. z dnia 22.05.2009r. Nr 57 poz.810 publikacja uchyla ustawa z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświaty (Dz.U.2017.2203)  
65. XXXI/176/2009 21.04.2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze Dz.Urz. z dnia 22.05.2009r. Nr 57 poz.811 publikacja    
66. XXXI/177/2009 21.04.2009r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania Dz.Urz. z dnia 22.05.2009r. Nr 57 poz.812 publikacja

stwierdzenie nieważności uchwały w części - rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AKop.0911-5-12/09 rozstrzygnięcie;

zmienia Uchwała Nr XLIV/269/2014 z dnia 24.10.2014r.;

zmienia Uchwała Nr XVIII/124/2016 z dnia 02.06.2016r.

 
67. XXXI/178/2009 21.04.2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych Dz.Urz. z dnia 22.05.2009r. Nr 57 poz.813 publikacja    
68. XXXI/179/2009 21.04.2009r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata Dz. Urz. z dnia 22.05.2009 r. Nr 57 poz. 814 publikacja

stwierdzenie nieważności uchwały w części - rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AKop.0911-5-14/09 rozstrzygnięcie

Uchyla Uchwała Nr VI/43/2015 z dnia 23.04.2015r.

 
69. XXXIII/188/2009 29.06.2009r. w sprawie statutu Gminy Przytoczna Dz.Urz. z dnia 10.08.2009 r. Nr 89 poz.1217 publikacja

 zmienia Uchwała Nr X/56/2011 z dnia 28.06.2011 r.

uchyla uchwała nr XLV/311/2018 z dnia 17.10.2018 r.

Obwieszczenie z dnia 25.09.2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały

Dz.Urz. z dnia 07.10.2014r. poz. 1785

70. XXXIII/189/2009 29.06.2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Dz.Urz. z dnia 10.08.2009 r. Nr 89 poz.1218 publikacja    
71. XXXIII/190/2009 20.06.2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Dz.Urz. z dnia 10.08.2009 r. Nr 89 poz.1219 publikacja    
72. XXXV/193/2009 15.09.2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania obszaru złoża kruszyw Dębowiec III pole W, w obrębie Dębówko Dz.Urz. z dnia 02.03.2010 r. Nr 14 poz.219    
73. XXXV/196/2009 15.09.2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/128/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytoczna (Dz.Urz. Woj. Lubuskiego Nr 93 poz.1402 z dnia 15 września 2008 r.) Dz.Urz. z dnia 30.10.2009 r. Nr 116 poz.1531 publikacja    
74. XXXVI/198/2009 10.11.2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Przytoczna Dz.Urz. z dnia 15.12.2009 r. Nr 141 poz.2038 publikacja    
75. XXXVI/199/2009 10.11.2009r. w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej Dz.Urz. z dnia 19.11.2009 r. Nr 128 poz.1693 publikacja    
76. XXXVI/200/2009 10.11.2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Dz.Urz. z dnia 19.11.2009 r. Nr 128 poz.1694 publikacja    
77. XXXVI/201/2009 10.11.2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku Dz.Urz. z dnia 19.11.2009 r. Nr 128 poz.1695 publikacja    
78. XXXVI/203/2009 10.11.2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/128/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytoczna (Dz.Urz. Woj. Lubuskiego Nr 93 poz.1402 z dnia 15 września 2008 r.) Dz.Urz. z dnia 15.12.2009 r. Nr 141 poz. 2039 publikacja    
79. XXXVII/204/2009 16.12.2009r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Przytoczna w obrębie miejscowości: Chełmsko - Nowa Niedrzwica, Goraj Dz.Urz. z dnia 12.02.2010 r. Nr 9 poz.107 publikacja    
80. XXXVII/207/2009 16.12.2009r. w prawie uchwały budżetowej na 2010 rok Dz.Urz. z dnia 21.04.2010 r. Nr 31 poz.483 publikacja    
81. XXXVII/208/2009 16.12.2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2006 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku rolnego i leśnego Dz.Urz. z dnia 29.12.2009 r. Nr 149 poz.2195 publikacja    
82. XXXVII/209/2009 16.12.2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/143/2008 Rady Gminy Przytoczna z dnia 31 października 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku od nieruchomości Dz.Urz. z dnia 29.12.2009 r. Nr 149 poz.2196 publikacja    
83. XXXVII/210/2009 16.12.2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Przytoczna Dz.Urz. z dnia 10.02.2010 r. Nr 8 poz.89 publikacja    
84. XLII/227/2010 27.04.2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w zakładach pomocy społecznej na terenie Gminy Przytoczna Dz.Urz. z dnia 07.07.2010 r. Nr 65 poz.899 publikacja    
85. XLIII/232/2010 15.06.2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wywozu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przytoczna Dz.Urz. z dnia 07.07.2010 r. Nr 65 poz.903 publikacja  Uchyla Uchwała Nr XXIII/143/2012 z dnia 22.11.2012 r.  
86. XLIV/238/2010 17.08.2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów Dz.Urz. z dnia 19.01.2010 r. Nr 5 poz.98 publikacja

zmienia Uchwała Nr XI/63/2011 z dnia 23.08.2011 r. uchwała

Uchyla Uchwała Nr XXVI/168/2013 z dnia 21.02.2013r. - uchwała

 
87. XLIV/239/2010 17.08.2010r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Wójta Gminy Przytoczna w sprawie okreśślenia regulaminu korzystania z plaży przy Ośrodku Wypoczynkowym "Lubikowo"   Zarządzenie unieważniono  
88. XLV/242/2010 28.09.2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domach Pomocy Społecznej w Rokitnie dla przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. Dz.Urz. z dnia 08.10.2010r. Nr 96 poz.1406 publikacja    
89. XLVI/246/2010 29.10.2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2006 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku rolnego i leśnego Dz.Urz. z dnia 17.11.2010r. Nr 106 poz.1631 publikacja    
90. XLVI/247/2010 29.10.2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/143/2008 Rady Gminy Przytoczna z dnia 31 października 2008r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku od nieruchomości Dz.Urz. z dnia 17.11.2010r. Nr 106 poz.1632 publikacja    
91. XLVI/248/2010 29.10.2010r. w sprawie określenia opłaty miejscowej Dz.Urz. z dnia 17.11.2010r. Nr 106 poz.1633 publikacja    
92. XLVI/249/2010 29.10.2010r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/200/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Dz.Urz. z dnia 17.11.2010r. Nr 106 poz.1634 publikacja    
93. XLVI/250/2010 29.10.2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku Dz.Urz. z dnia 17.11.2010r. Nr 106 poz.1635 publikacja    
94. XLVI/252/2010 29.10.2010r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalnośi pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Dz.Urz. z dnia 17.11.2010r. Nr 106 poz.1636 publikacja    

 rejestr zakończono na pozycji 94.

Metadane

Źródło informacji:Anna Woźna
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Woźna
Data wprowadzenia:2012-04-05 11:27:44
Opublikował:Anna Woźna
Data publikacji:2012-04-12 11:06:04
Ostatnia zmiana:2018-10-25 15:16:21
Ilość wyświetleń:2332

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij