Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przytoczna

Kolorowy pasek

TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY PRZYTOCZNA

Kadencja 2014-2018

ROK 2018

Dnia 16 października 2018 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Przytoczna.

 

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe.

2.      Analiza projektów uchwał.

3.      Ocena i stan realizacji zadań inwestycyjnych w gminie oraz efekty pozyskania środków z funduszy Unii Europejskiej w 2018 roku.

4.      Podsumowanie pracy komisji za 2018 rok oraz w kadencji 2014-2018.

5.      Sprawy różne.

--------------------

Dnia 11 października 2018 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Rozliczenie finansowe imprezy Dni Przytocznej 2018.
 3. Analiza zarządzeń wójta i wyników kontroli zewnętrznej.
 4. Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy Przytoczna za sierpień i wrzesień.
 5. Podsumowanie pracy komisji za rok 2018 oraz w kadencji 2014-2018.
 6. Sprawy różne.           

----------------------------

Dnia 15 października 2018 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe.

2.      Formy pomocy finansowej GOPS.

3.      Informacja na temat funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

4.      Przygotowania do obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

5.      Podsumowanie pracy komisji w roku 2018 oraz w kadencji 2014-2018.

6.      Sprawy różne.

 

------------------------------

Dnia 24 września 2018 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Gminy Przytoczna. 

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe.

2.      Realizacja uchwały budżetowej za I półrocze 2018 r.

3.      Formy pomocy finansowej GOPS.

4.      Dni Przytocznej – podsumowanie imprezy.

5.      Informacja o realizacji zadań z zakresu turystyki i promocji gminy.

6.      Wnioski do budżetu na 2019 rok.

7.      Sprawy różne.

-------------------------------

Dnia 21 września 2018 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Kontrola wydatkowania środków w działach PROMOCJA za I półrocze 2018 r.
 3. Rozliczenie projektów miękkich realizowanych przy organizacji Dni Przytocznej.
 4. Realizacja uchwały budżetowej za I półrocze 2018 r.
 5. Sprawy różne.           

 --------------------------------

Dnia 25 września 2018 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Przytoczna.

 

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe.

2.      Analiza wykonania uchwały budżetowej za I półrocze 2018 r.

3.      Stan i ocena sytuacji w rolnictwie na terenie gminy Przytoczna.

4.      Rozpatrzenie wniosków o opracowanie/zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków o opracowanie/zmianę studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

5.      Wnioski komisji do budżetu na 2019 rok.

6.      Analiza projektów uchwał.

7.      Informacja na temat funkcjonowania ośrodka wypoczynkowego w Lubikowie pod kątem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

8.      Sprawy różne.

----------------------------

Dnia 28 sierpnia 2018 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Kontrola inwestycji pn. budowa dróg gminnych ulicy Akacjowej, Topolowej oraz przebudowa drogi gminnej 004314F w miejscowości Przytoczna.
 3. Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy Przytoczna za maj i czerwiec 2018 r.
 4. Sprawy różne.           

---------------------------------

Dnia 29 sierpnia 2018 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe.

2.      Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2018/2019 – wykonane remonty.

3.      Analiza organizacji dowozów dzieci do szkół.

4.      Sprawy różne.

-----------------------------

Dnia 20 sierpnia 2018 r. o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy  w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego  i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Przytoczna.

 

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe.

2.      Stan realizacji zadania pn. rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz przebudową drogi gminnej.

3.      Analiza projektów uchwał.

4.      Sprawy różne.

--------------------------

Dnia 27 czerwca 2018 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna.

 

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Kontrola finansowa inwestycji dotyczącej budowy drogi asfaltowej w Wierzbnie.
 3. Kontrola delegacji wójta i pracowników Urzędu Gminy Przytoczna.
 4. Sprawy różne.           

-----------------------------

Dnia 21 czerwca 2018 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy  w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego  i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Przytoczna.

 

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe.

2.      Analiza projektów uchwał dotyczących zagospodarowania przestrzennego gminy.

3.      Analiza i opinia o wykonaniu uchwały budżetowej za 2017 rok.

4.      Absolutorium dla wójta za 2017 rok.

5.      Analiza projektów uchwał.

6.      Sprawy różne.

--------------------------------

Dnia 25 czerwca 2018 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe.

2.      Opinia o wykonaniu budżetu za 2017 rok.

3.      Informacja o planach wypoczynku wakacyjnego organizowanego przez GOK, GOPS
i GKRPA.

4.      Stan techniczny placówek oświatowych – planowane remonty.

5.      Stan techniczny placów zabaw i siłowni plenerowych.

6.      Informacja o przygotowaniach do obchodów Dni Przytocznej.

7.      Sprawy różne.

------------------------------------

Dnia 29 maja  2018 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Przytoczna.

 

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe.

2.      Stan realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2018 rok.

3.      Informacja o stanie technicznym gminnych placów zabaw.

4.      Analiza projektów uchwał.

5.      Sprawy różne.

----------------------------------------

 

Dnia 28 maja 2018 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Przytoczna odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe.

2.      Informacja o działalności organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

3.      Informacja na temat arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola.

4.      Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – analiza bezrobocia, bezdomności i dożywiania na terenie gminy.

5.      Sprawy różne.

----------------------------

Dnia 8 maja 2018 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok.
 3. Wypracowanie opinii dotyczącej udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przytoczna.
 4. Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy Przytoczna za marzec i kwiecień 2018 r.
 5. Sprawy różne.           

 ---------------------------

Dnia 20 kwietnia 2018 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Przytoczna.

 

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe.

2.      Analiza funkcjonowania/działalności spółki WOKAMID.

3.     Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego za 2017 rok oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego na 2018 rok.

4.      Analiza projektów uchwał.

5.      Sprawy różne.

------------------------------

 

Dnia 18 kwietnia 2018 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Kontrola dokumentacji projektowej i finansowej, planowanej i wykonanej, inwestycji pn. przebudowa i rozbudowa istniejącego boiska szkolnego w Wierzbnie.
 3. Sprawy różne.     

----------------------------------      

Dnia 16 kwietnia 2018 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe.

2.      Informacja o wynikach rekrutacji do przedszkola.

3.      Przegląd arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola.

4.      Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2017 rok.

5.      Przygotowania do obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

6.      Sprawy różne.

---------------------------

Dnia 20 marca 2018 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe.

2.      Analiza funkcjonowania/działalności spółki WOKAMID.

3.      Analiza realizacji zadań w zakresie zagospodarowania odpadów stałych w roku 2017.

4.      Analiza projektów uchwał.

5.      Sprawy różne.

 

-----------------------

Dnia 19 marca 2018 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe.

2.      Informacja na temat zmian w prawie oświatowym i o funkcjonowaniu szkół po ich reorganizacji w aspekcie wdrożonej reformy systemu edukacji.

3.      Informacja na temat funkcjonowania boiska ORLIK w Przytocznej oraz boiska wielofunkcyjnego w Wierzbnie.

4.      Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Przytoczna.

5.      Informacja o planowanej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Przytocznej
w 2018 r.

6.      Sprawy różne.

----------------------------------

Dnia 16 marca 2018 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja o działalności spółki WOKAMID w 2017 r., dotycząca przeprowadzonych remontów w lokalach komunalnych i w budynku Urzędu Gminy Przytoczna.
 3. Informacja pracowników Urzędu Gminy Przytoczna o środkach przeznaczonych na zadania zlecone spółce Wokamid.
 4. Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy Przytoczna za styczeń i luty 2018 r.
 5. Sprawy różne.           

----------------------

Dnia 21 lutego 2018 r. o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Przytoczna.

 

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe.

2.      Analiza realizacji Funduszu Sołeckiego za 2017 rok.

3.      Informacja na temat funkcjonowania ośrodka wypoczynkowego w Lubikowie pod kątem zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4.      Analiza projektów uchwał.

5.      Sprawy różne.

----------------------------

 

Dnia 20 lutego 2018 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Gminy Przytoczna.

 

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe.

2.      Problemy wychowawczo-opiekuńcze dzieci i młodzieży na terenie gminy.

3.      Informacja na temat zmian w prawie oświatowym i o funkcjonowaniu szkół po ich reorganizacji w aspekcie wdrożonej reformy systemu edukacji w tym informacja na temat funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przeniesionych do budynku szkół.

4.      Funkcjonowanie świetlic wiejskich i bibliotek oraz analiza kosztów ich utrzymania.

5.     Działalność Ośrodka Zdrowia w Przytocznej – funkcjonowanie pracowni rehabilitacyjnej.

6.      Sprawy różne.

...............................................

Dnia 16 lutego 2018 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Przytoczna odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Działalność rad sołeckich – rozliczenie wydatków z funduszu sołeckiego oraz kontrola mienia w wybranych świetlicach.
 3. Rozliczenie działalności finansowej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok.
 4. Rekontrola użytkowania gminnych samochodów służbowych.
 5. Rozpatrzenie skargi na działalność wójta.
 6. Sprawy różne.     

------------------------------------      

Dnia 12 stycznia 2018 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Rozpatrzenie skargi na działalność wójta.
 3. Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy Przytoczna za rok 2017.
 4. Sprawy różne.           

ROK 2017

Dnia 19 grudnia 2017 r. o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Przytoczna.

 

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe.

2.      Przyjęcie planu pracy na rok 2018.

3.      Analiza projektów uchwał.

4.      Sprawy różne.

 

---------------------------

Dnia 15 grudnia 2017 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Ustalenie planu pracy na rok 2018.
 3. Sprawy różne.           
 4. Rozpatrzenie skargi na działalność wójta.

-------------------------------------------

Dnia 5 grudnia 2017 r. o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego  i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe.

2.      Analiza i opinia w sprawie projektu budżetu na rok 2018.

3.      Przyjęcie planu pracy na rok 2018.

4.      Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

5.      Sprawy różne.

----------------------

Dnia 4 grudnia 2017 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Gminy Przytoczna.

 

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe.

2.      Analiza i opinia w sprawie projektu budżetu na rok 2018.

3.      Przyjęcie planu pracy na rok 2018.

4.      Przygotowania do obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

5.      Sprawy różne.

------------------------------

Dnia 21 listopada 2017 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Przytoczna.

 

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe.

2.      Informacja o stanie dróg i chodników gminnych przed zimą oraz o przygotowaniach do akcji „Zima”.

3.      Ocena i stan realizacji zadań inwestycyjnych w gminie oraz efekty pozyskania środków z funduszy Unii Europejskiej w 2017 r.

4.      Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

5.      Analiza planu dobudowy oświetlenia w gminie.

6.      Podsumowanie prac komisji za 2017 rok.

7.      Sprawy różne.

------------------------------------------

Dnia 20 listopada 2017 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Gminy Przytoczna.

 

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja o stanie realizacji zadań w placówkach oświatowych.
 3. Podsumowanie pracy komisji.
 4. Sprawy różne.

-------------------------------

Dnia 16 listopada 2017 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Rozpatrzenie skargi na działalność wójta.
 3. Analiza zarządzeń wójta i wyników kontroli zewnętrznej.
 4. Kontrola wydatków na utrzymanie czystości i terenów zielonych w 2017 r.
 5. Podsumowanie pracy komisji.
 6. Sprawy różne.           

-------------------------------            

                       

Dnia 23 października 2017 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Gminy Przytoczna.

 

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Formy pomocy finansowej GOPS – stypendia.
 3. Informacja o pracy i funkcjonowaniu zespołu interdyscyplinarnego.
 4. Informacja na temat miejsc pamięci narodowej i rejestru zabytków w gminie.
 5. Sprawy różne.

-------------------------------

Dnia 20 października 2017 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Rozliczenie finansowe imprezy Dni Przytocznej za 2017 rok.
 3. Rozliczenie finansowe zakupu samochodu strażackiego do OSP Przytoczna.
 4. Sprawy różne.           

-----------------------------------            

Dnia 24 października 2017 r. o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy  w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego  i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Przytoczna.

 

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe.

2.      Analiza i opinia projektów uchwał okołobudżetowych na 2018 rok.

3.      Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

4.      Sprawy różne.

---------------------------------------

Dnia 27 września 2017 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Rozliczenie projektów miękkich realizowanych przy organizacji Dni Przytocznej.
 3. Kontrola użytkowania gminnych samochodów służbowych za I półrocze 2017 r.
 4. Sprawy różne.                          

............................................

Dnia 26 września 2017 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Przytoczna.

 

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe.

2.      Stan i ocena sytuacji w rolnictwie na terenie gminy Przytoczna.

3.      Rozpatrzenie wniosków o opracowanie/zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków o opracowanie/ zmianę studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

4.      Analiza wykonania uchwały budżetowej za I półrocze 2017 r.

5.      Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

6.      Wnioski komisji do budżetu na 2018 rok.

7.      Sprawy różne.

-------------------------

Dnia 25 września 2017 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Formy pomocy finansowej GOPS – stypendia.
 3. Realizacja uchwały budżetowej za I półrocze 2017 r.
 4. Wnioski do budżetu na 2018 rok.
 5. Dni Przytocznej – podsumowanie imprezy.
 6. Rozpatrzenie wniosków.
 7. Sprawy różne.

----------------------------------

Dnia 30 września 2017 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Kontrola wydatkowania środków w działach PROMOCJA za I półrocze 2017 r.
 3. Sprawy różne.                      

---------------------- 

Dnia 4 września 2017 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się pierwsze posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Przytoczna.

 

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe.

2.      Wybór przewodniczącego komisji i ustalenie planu pracy komisji.

3.      Informacja o pozyskanych środkach finansowych na inwestycje, stan ich realizacji.

4.      Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

5.      Sprawy różne.

 

....................................

Dnia 31 sierpnia 2017 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się pierwsze posiedzenie Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wybór przewodniczącego komisji i ustalenie planu pracy komisji.
 3. Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2017/2018 w tym o wykonanych remontach.
 4. Analiza organizacji dowozu dzieci do szkół.
 5. Sprawy różne.

-------------------------

Dnia 26 czerwca 2017 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Przytoczna.

 

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Opinia o wykonaniu budżetu za 2016 rok.
 3. Informacja o planach wypoczynku wakacyjnego organizowanego przez GOK, GOPS, GKPiRPA.
 4. Stan techniczny placówek oświatowych – planowane remonty.
 5. Informacja o przygotowaniach do obchodów „Dni Przytocznej”.
 6. Sprawy różne.

----------------------------------

Dnia 27 czerwca 2017 r. o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego   i Rolnictwa  Rady Gminy Przytoczna.

 

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe.

2.      Analiza/opinia z wykonania uchwały budżetowej za 2016 rok.

3.      Absolutorium dla Wójta za 2016 rok.

4.      Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

5.      Sprawy różne.

 

----------------------------------

Dnia 23 czerwca 2017 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Kontrola finansowa inwestycji dotyczącej zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół w Przytocznej.
 3. Kontrola delegacji Wójta i pracowników Urzędu Gminy w Przytocznej.
 4. Sprawy różne.                             

-------------------------

Dnia 21 czerwca 2017 r. o godz. 1400 w sali narad w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Przytoczna.

                           

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Kontrola kąpieliska w Lubikowie przed sezonem letnim.
 3. Informacja o przygotowaniach do Dni Przytocznej pod względem bezpieczeństwa publicznego.
 4. Opinia Komisji w sprawie wykonania budżetu za 2016 rok.
 5. Opiniowanie projektów uchwał.
 6. Sprawy różne.

--------------------------------------

 

Dnia 18 maja 2017 r. o godz. 1400 w sali narad w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Przytoczna.

                           

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja o działalności OPS w Przytocznej oraz analiza stanu bezrobocia
  i bezdomności w gminie.
 3. Zapoznanie się z potrzebami jednostki ochotniczej straży pożarnej.
 4. Sprawozdanie ze stanu technicznego gminnych placów zabaw.
 5. Opiniowanie projektów uchwał.
 6. Sprawy różne.

-----------------------------------------                         

Dnia 19 maja 2017 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok.
 3. Wypracowanie opinii dotyczącej udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 4. Sprawy różne.       

-------------------------------------                

Dnia 23 maja 2017 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Przytoczna. 

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja o działalności organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
 3. Informacja o wynikach rekrutacji do przedszkoli.
 4. Przegląd arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli.
 5. Sprawy różne.

--------------------------------------

Dnia 21 kwietnia 2017 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Rozliczenie finansowe imprezy Dni Przytocznej za 2016 rok.
 3. Rozliczenie finansowe inwestycji budowy drogi i chodnika w Rokitnie, chodnika
  w Chełmsku i w Wierzbnie na cmentarzu oraz odcinka chodnika w Strychach.
 4. Sprawy różne.       

------------------------------                

Dnia 26 kwietnia 2017 r. o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego   i Rolnictwa  Rady Gminy Przytoczna.

 

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe.

2.      Informacja na temat funkcjonowania – rozliczenie finansowe boiska Orlik przy Zespole Szkół w Przytocznej.

3.      Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

4.      Sprawy różne.

 

..................................................................

Dnia 25 kwietnia 2017 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Przytoczna.

 

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Sprawozdanie z działalności GOK za 2016 rok.
 3. Informacja o wynikach rekrutacji do przedszkoli.
 4. Sprawy różne.

 --------------------------------------------------------

Dnia 24 kwietnia 2017 r. o godz. 1400 w sali narad w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Przytoczna.

                           

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i zabezpieczenia przeciwpożarowego.
 3. Kontrola stanu dróg i chodników gminnych.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne.

------------------------------------------

D nia 21 marca 2017 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja o planowanej działalności GOK w 2017 roku.
 3. Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Przytoczna – informacja dyrektorów placówek oświatowych i pracownika Urzędu Gminy.
 4. Informacja na temat koncepcji funkcjonowania ośrodka wypoczynkowego
  w Lubikowie.
 5. Informacja na temat koncepcji funkcjonowania szkół i przedszkoli w aspekcie reformy systemu edukacji w roku szkolnym 2017/2018.
 6. Sprawy różne.

----------------------------

Dnia 22 marca 2017 r. o godz. 1400 w sali narad w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Przytoczna.

                           

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja o realizacji ustawy o zagospodarowaniu odpadów stałych.
 3. Działalność Ośrodka Zdrowia w Przytocznej oraz informacja na temat szczepienia przeciwko pneumokokom.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne.

-----------------------------------

 

Dnia 17 marca 2017 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja o działalności spółki WOKAMID w 2016 roku, dotycząca przeprowadzonych remontów w lokalach komunalnych i w budynku Urzędu Gminy. Informacja pracowników Urzędu Gminy o środkach przeznaczonych na zadania zlecone spółce WOKAMID.
 3. Sprawy różne.     

------------------------------------------                  

Dnia 20 marca 2017 r. o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego   i Rolnictwa  Rady Gminy Przytoczna.

 

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe.

2.      Analiza realizacji zadań w zakresie zagospodarowania odpadów stałych.

3.      Informacja na temat funkcjonowania /działalności spółki WOKAMID.

4.      Opinia w sprawie proponowanych stawek za wodę i nieczystości 2017 r.

5.      Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

6.      Sprawy różne.

 

--------------------------------------------

 

Dnia 21 lutego 2017 r. o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy  w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego  i Rolnictwa  Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe.

2.      Analiza realizacji Funduszu Sołeckiego za 2016 r.

3.      Informacja na temat funkcjonowania ośrodka wypoczynkowego w Lubikowie – analiza funkcjonowania.

4.      Opinia w sprawie proponowanych stawek za wodę i nieczystości 2017 r.

5.      Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

6.      Sprawy różne.

-----------------------------------------

Dnia 20 lutego 2017 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Przytoczna.

 

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Analiza realizacji art. 30 Karty Nauczyciela.
 3. Informacja na temat reorganizacji szkół i zmian w aspekcie reformy systemu edukacji w roku szkolnym 2017/2018.
 4. Funkcjonowanie świetlic wiejskich i bibliotek oraz analiza kosztów ich utrzymania.
 5. Informacja na temat funkcjonowania boiska ORLIK w Przytocznej i budowy boiska
  w Wierzbnie.
 6. Sprawy różne.

--------------------------------

Dnia 22 lutego 2017 r. o godz. 1400 w sali narad w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Przytoczna.

                           

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Analiza przebiegu akcji dożywania w gminie.
 3. Informacja na temat stanu powodziowego na terenie gminy.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne.

-----------------------------------------

Dnia 16 lutego 2017 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Działalność rad sołeckich – rozliczenie wydatków z funduszu sołeckiego oraz kontrola mienia w wybranych świetlicach wiejskich.
 3. Rozliczenie działalności finansowej GKPiRPA za 2016 rok.
 4. Sprawy różne.                       

Kontrola świetlic odbędzie się według następującego planu:

 • godz. 13.00 wyjazd z Urzędu Gminy,
 • godz. 13.20 kontrola świetlicy  w miejscowości Krobielewo,
 • godz. 14.00 kontrola świetlicy w miejscowości Stryszewo,
 • godz. 14.30 kontrola świetlicy w miejscowości Strychy.

------------------------------------------

Dnia 24 stycznia 2017 r. o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Przytoczna.

 

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe.

2.      Analiza projektów uchwał na sesję nadzwyczajną.

3.      Sprawy różne.

 

ROK 2016

Dnia 20 grudnia 2016 r. o godz. 14.00 odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Prtzytoczna posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych.

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe.

2. Informacja na temat planów utworzenia posterunku policji w Przytocznej.

3. Przyjęcie planu pracy na 2017 rok.

4. Opiniowanie projektów uchwał.

5. Sprawy różne.

 

-------------------------------

Dnia 19 grudnia 2016 r. o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego    i Rolnictwa  Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe.

2.      Przyjęcie planu pracy na 2017 rok.

3.      Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

4.      Sprawy różne.

 

-----------------------------

Dnia 22 grudnia 2016 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Ustalenie planu pracy na rok 2017.
 3. Sprawy różne.                                              

.....................................

Dnia 5 grudnia 2016 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Przytoczna. 

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Opiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.
 3. Przyjęcie planu pracy na 2017 rok.
 4. Sprawy różne.

-----------------------------------------

Dnia 25 listopada 2016 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Analiza zarządzeń Wójta i wyników kontroli zewnętrznej.
 3. Podsumowanie pracy komisji.
 4. Sprawy różne.         

----------------------------------                                     

 

Dnia 28 listopada 2016 r. o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego  i Rolnictwa  Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe.

2.      Analiza i opinia w sprawie projektu budżetu na 2017 rok.

3.      Ocena i stan realizacji zadań inwestycyjnych w gminie oraz efekty pozyskania środków z funduszy Unii Europejskiej w 2016 r.

4.      Podsumowanie prac komisji za 2016 rok.

5.      Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

6.      Sprawy różne.

----------------------------

 

Dnia 22 listopada  2016 r. o godz. 1400 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia  i Spraw Społecznych Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Opinia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.
 3. Informacja o stanie realizacji GKPiRPAiN pod kątem wydatków na wypoczynek letni dzieci.
 4. Podsumowanie pracy komisji.
 5. Opiniowanie projektów uchwał.
 6. Sprawy różne.

----------------------------------

Dnia 21 listopada 2016 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja o stanie realizacji zadań w placówkach oświatowych.
 3. Podsumowanie pracy komisji.
 4. Sprawy różne.

--------------------------------------

Dnia 21 października 2016 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Przytoczna.

 

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Szkół w Przytocznej.
 3. Analiza funkcjonowania biblioteki w Goraju.
 4. Informacja o realizacji zadań z zakresu turystyki i promocji gminy za 2016 rok.
 5. Sprawy różne.

--------------------------

Dnia 24 października 2016 r. o godz. 1330 w sali narad w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Przytoczna.

                           

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Stan przygotowania do akcji „ZIMA”.
 3. Kontrola stanu dróg i chodników gminnych przed zimą.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne.

----------------------

Dnia 25 października 2016 r. o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy  w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa  Rady Gminy Przytoczna.

 

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe.

2.      Analiza i opinia projektów uchwał okołobudżetowych na 2017 rok.

3.      Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

4.      Sprawy różne.

---------------------------

Dnia 20 października 2016 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Kontrola użytkowania gminnych samochodów służbowych za I kwartał 2016 r.
 3. Sprawy różne.                       

---------------------------------------

Dnia 27 września 2016 r. o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego   i Rolnictwa  Rady Gminy Przytoczna.

 

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe.

2.      Analiza wykonania uchwały budżetowej za I półrocze 2016 r.

3.      Stan i ocena sytuacji w rolnictwie na terenie gminy Przytoczna.

4.      Wnioski komisji do budżetu na 2017 rok.

5.      Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

6.      Sprawy różne.

 

-----------------------------

Dnia 26 września 2016 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Przytoczna. 

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Formy pomocy finansowej GOPS – stypendia i wyprawka szkolna.
 3. Oferta zajęć pozalekcyjnych.
 4. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wierzbnie.
 5. Dni Gminy Przytoczna – podsumowanie imprezy.
 6. Realizacja uchwały budżetowej za I półrocze 2016 r.
 7. Wnioski do budżetu na 2017 rok.
 8. Sprawy różne.

------------------------------------------

Dnia 23 września 2016 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Rozliczenie działalności finansowej GKPiRPA w 2015 r.
 3. Kontrola wydatkowania środków w działach PROMOCJA za I półrocze 2016 r.
  i projektów miękkich przy organizacji Dni Gminy Przytoczna.
 4. Sprawy różne.

-------------------------------------

Dnia 20 września 2016 r. o godz. 1400 w sali narad w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Przytoczna.

 

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Realizacja uchwały budżetowej za I półrocze 2016 r.
 3. Opracowanie wniosków do budżetu na 2017 rok.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne.

-----------------------------

Dnia 30 sierpnia 2016 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Kontrola finansowa inwestycji budowy Szkoły Podstawowej w Przytocznej.
 3. Sprawy różne.

-------------------------------------------

 

Dnia 22 sierpnia 2016 r. o godz. 1300 w sali narad w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Kontrola placówek oświatowych pod względem wykonanych remontów.
 3. Analiza organizacji dowozów dzieci do szkół pod kątem bezpieczeństwa publicznego.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne.

---------------------------------

Dnia 19 sierpnia 2016 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego  i Rolnictwa  Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe.

2.      Informacja o pozyskanych środkach finansowych na inwestycje, stan ich realizacji.

3.      Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

4.      Sprawy różne.

 

-------------------------------------

Dnia 18 sierpnia 2016 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2016/2017.
 3. Analiza organizacji dowozów dzieci do szkół.
 4. Formy pomocy finansowej GOPS – stypendia i wyprawka szkolna.
 5. Sprawy różne.

------------------------------------

Dnia 28 czerwca 2016 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Przytoczna. 

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Opinia o wykonaniu budżetu za 2015 rok.
 3. Informacja o planach wypoczynku wakacyjnego organizowanego przez GOK, GOPS, GKPiRPA.
 4. Stan techniczny placówek oświatowych – planowane remonty.
 5. Informacja o przygotowaniach do obchodów „Dni Gminy Przytoczna”.
 6. Sprawy różne.

-----------------------

Dnia 27 czerwca 2016 r. o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy  w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego   i Rolnictwa  Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe.

2.      Analiza/opinia z wykonania uchwały budżetowej za 2015 rok.

3.      Absolutorium dla Wójta za 2015 rok.

4.      Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

5.      Sprawy różne.

----------------------------

Dnia 20 czerwca 2016 r. o godz. 1400 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia  i Spraw Społecznych Rady Gminy Przytoczna.

 

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Bezpieczne wakacje 2016 – wspólne działania ze służbami mundurowymi.
 3. Kontrola kąpielisk na terenie gminy Przytoczna przed sezonem letnim.
 4. Informacja o przygotowaniach do Dni Przytocznej pod względem bezpieczeństwa publicznego.
 5. Opinia komisji w sprawie wykonania budżetu za 2015 rok.
 6. Opiniowanie projektów uchwał.
 7. Sprawy różne.

-------------------------------------

Dnia 16 czerwca 2016 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Kontrola finansowa inwestycji budowy ulicy Zamkowej w Przytocznej.
 3. Kontrola delegacji Wójta i pracowników Urzędu Gminy w Przytocznej.
 4. Sprawy różne.

------------------------

Dnia 31 maja 2016 r. o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy  w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego  i Rolnictwa  Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe.

2.      Stan realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2016 rok.

3.      Wykonanie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2015.

4.      Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

5.      Sprawy różne.

--------------------------------

Dnia 19 maja 2016 r. o godz. 14.00  w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Przegląd arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli.
 3. Stan przygotowań do otwarcia i funkcjonowania nowego budynku szkoły.
 4. Informacja o działalności organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
 5. Sprawy różne.

...................................

Dnia 18 maja 2016 r. o godz. 1400 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia  i Spraw Społecznych Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja o działalności OPS w Przytocznej oraz analiza stanu bezrobocia
  i bezdomności w gminie.
 3. Kontrola stanu technicznego gminnych placów zabaw.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne.

----------------------

Dnia 17 maja 2016 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna.

 

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok.
 3. Wypracowanie opinii dotyczącej udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 4. Sprawy różne.

------------------------------------

Dnia 25 kwietnia 2016 r. o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego   i Rolnictwa  Rady Gminy Przytoczna.

 

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe.

2.      Informacja na temat funkcjonowania ośrodka wypoczynkowego w Lubikowie – koncepcja funkcjonowania.

3.      Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

4.      Sprawy różne.

 

--------------------

 

Dnia 19 kwietnia 2016 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe.

2. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i zabezpieczenia przeciwpożarowego.

3. Kontrola stanu dróg i chodników gminnych.

4. Opiniowanie projektów uchwał.

5. Sprawy różne.

--------------------------------

 

Dnia 26 kwietnia 2016 r. o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe.

2. Sprawozdanie z działalności GOK w 2015 roku.

3. Informacja o wynikach rekrutacji do przedszkoli.

4. Sprawy różne.

--------------------------------------

Dnia 22 kwietnia 2016 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna.

 

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Rozliczenie finansowe inwestycji budowy ulicy Spokojnej w Przytocznej.
 3. Rozliczenie finansowe imprezy Dni Gminy Przytoczna za rok 2015.
 4. Sprawy różne.

---------------------------------------

Dnia 21 marca 2016 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna.

 

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja o działalności spółki Wokamid w 2015 roku, dotycząca przeprowadzonych remontów w lokalach komunalnych i budynku Urzędu Gminy.
 3. Informacja pracowników Urzędu Gminy o środkach przeznaczonych na zadania zlecone spółce Wokamid.
 4. Sprawy różne.

-----------------------------

Dnia 29 marca 2016 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy  w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego  i Rolnictwa  Rady Gminy Przytoczna.

 

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe.

2.      Analiza funkcjonowania/działalności spółki Wokamid.

3.      Analiza realizacji zadań w zakresie zagospodarowania odpadów stałych.

4.      Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

5.      Sprawy różne.

 

----------------------

Dnia 22 marca 2016 r. o godz. 14.30  w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Przytoczna.

 

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja o planowanej działalności GOK w 2016 r.
 3. Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Przytoczna – informacja dyrektorów placówek oświatowych i pracownika UG.
 4. Sprawy różne.

-------------------------

             

Dnia 17 marca 2016 r. o godz. 1400 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia  i Spraw Społecznych Rady Gminy Przytoczna.

 

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja o realizacji ustawy o zagospodarowaniu odpadów stałych.
 3. Działalność Ośrodka Zdrowia w Przytocznej oraz informacja na temat szczepienia przeciwko pneumokokom.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne.

 -------------------------

Dnia 22 lutego 2016 r. o godz. 1400 w sali narad w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Przytoczna.

 

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Analiza przebiegu akcji dożywiania w gminie i bezpieczeństwa żywienia w szkołach.
 3. Dyskusja nad Gminnym Programem Opieki Zdrowotnej.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne.

--------------------------

Dnia 23 lutego 2016 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy  w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego   i Rolnictwa  Rady Gminy Przytoczna.

 

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe.

2.      Analiza realizacji Funduszu Sołeckiego za 2015 rok.

3.      Analiza wydatków do rozliczenia nowej szkoły.

4.      Opinia w sprawie proponowanych stawek za wodę i nieczystości.

5.      Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

6.      Sprawy różne.

 

----------------------

Dnia 17 lutego 2016 r.o godz. 12.00 w Urzędzie Gminyw Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Działalność rad sołeckich - rozliczenie wydatków z funduszu sołeckiego oraz kontrola mienia w wybranych świetlicach wiejskich.
 3. Sprawy różne.

Kontrola świetlic odbędzie się według następującego planu:

 • godz. 12.00 wyjazd z Urzędu Gminy,
 • godz. 12.00 - 14.00 kontrola świetlic w miejscowościach: Twierdzielewo, Chełmsko, Goraj.
 • godz. 14.00 powrót do UG, posiedzenie komisji.

-------------------------------------------

Dnia 19 lutego 2016 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Analiza realizacji art. 30 i art. 42 Karty Nauczyciela.
 3. Funkcjonowanie świetlic wiejskich i bibliotek orazanaliza kosztów ich utrzymania.
 4. Informacja o stanie przygotowań do utworzenia Zespołu Szkół w Przytocznej.
 5. Informacja na temat funkcjonowania boiska ORLIK w Przytocznej.
 6. Sprawy różne.

-------------------------

ROK 2015

Dnia 10 grudnia 2015 r. o godz. 14.00  w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Ustalenie planu pracy na 2016 rok.
 3. Sprawy różne.

---------------------------------

Dnia 8 grudnia 2015 r. o godz. 1400 w sali narad w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Dyskusja nad projektem budżetu na 2016 rok.
 3. Przyjęcie planu pracy na 2016 rok.
 4. Sprawy różne.

 ---------------------------

Dnia 15 grudnia 2015 r. o godz.14.30 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego  i Rolnictwa  Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe.

2.      Analiza i opinia w sprawie projektu budżetu na 2016 rok.

3.      Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

4.      Ustalenie planu pracy na rok 2016.

5.      Sprawy różne.    

 

------------------------------

Dnia 14 grudnia 2015 r. o godz. 14.30  w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Dyskusja nad projektem budżetu na 2016 rok.
 3. Przyjęcie planu pracy na 2016 rok.
 4. Sprawy różne.

------------------------------------

Dnia 23 listopada 2015 r. o godz.14.30 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego   i Rolnictwa  Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe.

2.      Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

3.      Podsumowanie prac komisji za 2015 rok.

4.      Sprawy różne.

 -------------------------

                                  

 

Dnia 19 listopada 2015 r. o godz. 13.00  w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Analiza zarządzeń wójta i wyników kontroli zewnętrznej.
 3. Podsumowanie pracy komisji.
 4. Sprawy różne.

------------------------------------------

Dnia 20 listopada 2015 r. o godz. 14.30  w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja o stanie realizacji zadań w placówkach oświatowych.
 3. Informacja o realizacji programu GKPRPAiN.
 4. Podsumowanie pracy komisji.
 5. Sprawy różne.

---------------------

Dnia 17 listopada 2015 r. o godz. 1400 w sali narad w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja o realizacji GKPRPAiN pod kątem bezpieczeństwa (koncesje, ogródki piwne).
 3. Podsumowanie pracy komisji.
 4. Sprawy różne.

-----------------------------------

                                                                                               

 

Dnia 28 października 2015 r. o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy  w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego   i Rolnictwa  Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe.

2.      Ocena i stan realizacji zadań inwestycyjnych w gminie oraz efekty pozyskania środków z funduszy Unii Europejskiej w 2015 r.

3.      Analiza i opinia projektów uchwał okołobudżetowych na 2016 rok.

4.      Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

5.      Sprawy różne.

 

------------------------

 

Dnia 27 października 2015 r. o godz. 14.30  w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 

 

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja na temat budowy nowej szkoły w Przytocznej.
 3. Dyskusja na temat ramowego schematu i wizji funkcjonowania Zespołu Szkół.
 4. Informacja o realizacji zadań z zakresu turystyki i promocji gminy za 2015 rok.
 5. Sprawy różne.

---------------------

Dnia 20 października 2015 r. o godz. 1400 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia  i Spraw Społecznych Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Stan przygotowania do akcji "ZIMA".
 3. Kontrola stanu dróg gminnych przed zimą i wykonanych remontów.
 4. Sprawy różne.

--------------------------

Dnia 16 października  2015 r. o godz. 13.00  w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Rozliczenie inwestycji pn. "Budowa kanalizacji etap III i IV w miejscowości Przytoczna.
 3. Sprawy różne.

------------------------------

Dnia 22 września 2015 r. o godz.14.30 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego  i Rolnictwa  Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe.

2.      Analiza wykonania uchwały budżetowej za I półrocze 2015 r.

3.      Stan i ocena sytuacji w rolnictwie na terenie gminy Przytoczna.

4.      Wnioski komisji do budżetu na 2016 r.

5.      Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

6.      Sprawy różne.

 

------------------------------

                                  

 

Dnia 17 września 2015 r. o godz. 1400 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia  i Spraw Społecznych Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Realizacja uchwały budżetowej za I półrocze 2015 roku.
 3. Opracowanie wniosków do budżetu na 2016 rok.
 4. Sprawy różne.

------------------------------------

D nia 21 września 2015 r. o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
  • Realizacja uchwały budżetowej za I półrocze 2015 r.
   • Wnioski do budżetu na 2016 rok.
    • Oferta zajęć pozalekcyjnych.
     • Dni Gminy Przytoczna - podsumowanie imprezy.
      • Sprawy różne.

-------------------------             

Dnia 18 września 2015 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
  • Rozliczenie działalności finansowej GKPiRPA w 2014 roku.
   • Kontrola wydatkowania środków w działach PROMOCJA za I półrocze 2015 r.
    i projektów miękkich przy organizacji Dni Gminy Przytoczna.
    • Sprawy różne.

----------------------------------------Dnia 26 sierpnia 2015r.o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja o pozyskanych środkach finansowych na inwestycje , stan ich realizacji.
 3. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

-----------------------------------------------------

 

Dnia 31 sierpnia 2015r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Kontrola finansowa projektu systemowego pn. "Wesołe Gumisie".
 3. Kontrola użytkowania gminnych samochodów służbowych za 2014 rok.
 4. Sprawy różne.

-------------------------------

Dnia 25 sierpnia 2015r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej, odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad: 

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2015/2016.
 3. Analiza organizacji dowozów dzieci do szkół.
 4. Formy pomocy finansowej - stypendia, wyprawka szkolna - zasady i celowość przyznawania.
 5. Sprawy różne.

------------------------------------------

Dnia 24 sierpnia 2015 r. o godz. 13.30 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie sięposiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Kontrola placówek oświatowych pod względem wykonanych remontów.
 3. Analiza organizacji dowozów dzieci do szkół pod kątem bezpieczeństwa.
 4. Sprawy różne.

-----------------------------------------

Dnia 24 czerwca 2015 r. o godz. 1300  w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
  • Kontrola wydatkowania środków z funduszu sołeckiego sołectwa Wierzbno w latach 2011-2014.
   • Kontrola rozliczenia finansowego inwestycji pn. "Budowa bulwaru oraz budowa małej infrastruktury turystycznej przy kąpielisku Przytoczno".
    • Sprawy różne.

---------------------------------

Dnia 17 czerwca 2015 r. o godz. 1400 w sali narad w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
  • Informacja o przygotowaniach do Dni Przytocznej pod względem bezpieczeństwa publicznego.
   • Opinia komisji w sprawie wykonania budżetu za 2014 rok.
    • Sprawy różne.

-----------------------

Dnia 16 czerwca 2015 r. o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego   i Rolnictwa  Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe.

2.      Analiza/opinia z wykonania uchwały budżetowej  za 2014 rok.

3.      Absolutorium dla Wójta za 2014 rok.

4.      Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

5.      Sprawy różne.

 ---------------------------

Dnia 11 czerwca 2015 r. o godz. 1430 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
  • Opinia o wykonaniu budżetu za 2014 rok.
   • Informacja o planach wypoczynku wakacyjnego organizowanego przez GOK, GOPS, GKPiRPA.
    • Stan techniczny placówek oświatowych - planowane remonty.
     • Informacja o przygotowaniach do obchodów "Dni Gminy Przytoczna".
      • Sprawy różne.

 ------------------------

Dnia 09 czerwca 2015 r. o godz. 1200  w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Kontrola wydatkowania środków z funduszu sołeckiego sołectwa Wierzbno w latach 2011-2014.
 3. Kontrola rozliczenia finansowego inwestycji pn. "Budowa bulwaru oraz budowa małej infrastruktury turystycznej przy kąpielisku Przytoczno".
 4. Sprawy różne.

 --------------------------

Dnia 26 maja 2015 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Stan realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w 2015 roku.
 3. Wykonanie uchwały w sprawie ustalenia wykazów wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.
 4. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
 5. Sprawy różne.

-----------------------------

Dnia 20 maja 2015 r. o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Przegląd arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli.
 3. Informacja o działalności organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
 4. Sprawy różne.

----------------------------

Dnia 11 maja 2015 r. o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja o działalności OPS w Przytocznej.
 3. Kontrola kąpielisk na terenie gminy Przytoczna przed sezonem letnim.
 4. Sprawy różne.

---------------------------------

Dnia 7 maja 2015r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Kontrola finansowa projektu z dofinansowaniem z Unii Europejskiej, realizowanego przez OPS "Zawsze do Przodu".
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok.
 4. Wypracowanie opinii dotyczącej udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 5. Sprawy różne.

-----------------------------------------------

Dnia 21 kwietnia 2015 r. o godz.1430 w sali narad Urzędu Gminy  w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego    i Rolnictwa  Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe.

2.      Informacja na temat funkcjonowania ośrodka wypoczynkowego w Lubikowie - koncepcja funkcjonowania.

3.      Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

4.      Sprawy różne.

 

----------------------------------

 

Dnia 20 kwietnia 2015 r. o godz. 1430 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Sprawozdanie z działalności GOK za 2014 rok.
 3. Informacja o wynikach rekrutacji do przedszkoli.
 4. Informacja na temat budowy nowej szkoły.
 5. Sprawy różne.

---------------------------

Dnia 16 kwietnia 2015 r. o godz. 1400 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia  i Spraw Społecznych Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i zabezpieczenia przeciwpożarowego.
 3. Kontrola stanu dróg gminnych i zapoznanie się z planem remontów.
 4. Sprawy różne.

-------------------------------------

Dnia 14 kwietnia o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Rozliczenie finansowe dotacji udzielonej na realizację umowy na wykonanie elewacji GOK.
 3. Rozliczenie finansowe imprezy Dni Gminy Przytoczna za rok 2014.
 4. Sprawy różne.

-------------------------

Dnia 05 marca 2015 r. o godz. 1430 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja o planowanej działalności GOK w 2015 roku.
 3. Organizacja sportu i rekreacji na terenie gminy Przytoczna - kalendarz imprez - informacja dyrektorów placówek oświatowych i pracownika UG.
 4. Analiza zasad rekrutacji do przedszkola.
 5. Sprawy różne.

--------------------------------

Dnia 6 marca 2015 r.o godz. 1300 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja o działalności spółki Wokamid w 2014 roku oraz na temat inwestycji kanalizacja Lubikowo-Lubikówko.
 3. Rozliczenie inwestycji podłączenia wodociągu do Nowej Niedrzwicy.
 4. Informacja pracowników Urzędu Gminy o środkach przeznaczonych na zadania zlecone spółce Wokamid, w tym informacja dotycząca przeprowadzonych remontów w lokalach komunalnych.
 5. Sprawy różne.

 ---------------------------------------

Dnia 10 marca 2015 r. o godz. 1430 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego  i Rolnictwa  Rady Gminy Przytoczna.

 Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Analiza funkcjonowania /działalności spółki Wokamid.
 3. Opinia w sprawie proponowanych stawek za wodę i nieczystości.
 4. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
 5. Sprawy różne.

-----------------------------------------

Dnia 4 marca 2015 r.o godz. 1430w sali narad w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowiai Spraw Społecznych Rady Gminy Przytoczna.

 Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja na temat stanu powodziowego na terenie gminy.
 3. Działalność Ośrodka Zdrowia w Przytocznej - informacja na temat profilaktyki.
 4. Sprawy różne.

----------------------------------------

 Dnia 3 lutego 2015 r. o godz.1430 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego   i Rolnictwa  Rady Gminy Przytoczna.

 Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe.

2.      Analiza realizacji Funduszu Sołeckiego za 2014 rok.

3.      Analiza wydatków i możliwości pozyskania środków zewnętrznych na budowę nowej szkoły.

4.      Analiza realizacji zadań w zakresie zagospodarowania odpadów stałych.

5.      Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

6.      Sprawy różne.

 

------------------------------------------------

Dnia 30 stycznia 2015 r. o godz. 1300 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia  i Spraw Społecznych Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja o realizacji ustawy o zagospodarowaniu odpadów stałych.
 3. Sprawdzenie przebiegu akcji dożywiania w gminie.
 4. Sprawy różne.

--------------------------------------------

 

Dnia 28 stycznia 2015 r. o godz. 1230  w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Działalność rad sołeckich - rozliczenie wydatków z funduszu sołeckiego oraz kontrola mienia w wybranych świetlicach wiejskich.
 3. Kontrola przeprowadzonego przetargu na zagospodarowanie odpadów stałych.
 4. Sprawy różne.

Kontrola świetlic odbędzie według następującego planu:

 • godz. 11.00 - wyjazd z UG w Przytocznej,
 • godz. 11-12 - kontrola świetlic w miejscowościach: Lubikowo, Rokitno, Nowa Niedrzwica.
 • godz. 12.30 - powrót do UG, posiedzenie komisji.

------------------------------------

Dnia 27 stycznia 2015 r. o godz. 1430 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja o stanie realizacji zadań w placówkach oświatowych, w tym funkcjonowanie szkoły podstawowej w budynku gimnazjum.
 3. Analiza realizacji art. 30 i art. 42 Karty Nauczyciela.
 4. Funkcjonowanie świetlic wiejskich i analiza kosztów ich utrzymania.
 5. Sprawy różne.

--------------------------------------------

 ROK 2014

             

 

          Zawiadamiam, że dnia 08 grudnia 2014 r. o godz.1430 w sali narad Urzędu Gminy  w Przytocznej odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe.

2.      Analiza projektów uchwał na najbliższą sesję.

3.      Zapoznanie się i analiza z projektem budżetu na 2015 rok.

4.      Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Gminy

         /-/ Konrad Golec

 -------------------------------------------------

Dnia 15 grudnia 2014 r.o godz. 1430 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Ustalenia planu pracy komisji na rok 2015.
 3. Sprawy różne.

 -------------------------------------------------

Dnia 16 grudnia 2014 r.o godz. 1430w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Plan pracy komisji na 2015 rok.
 3. Analiza projektu budżetu na rok 2015.
 4. Sprawy różne.

 -------------------------------------------

Dnia 17 grudnia2014 r.o godz. 1430w sali narad w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowiai Spraw Społecznych Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Ustalenia planu pracy komisji na rok 2015.
 3. Analiza projektu budżetu na rok 2015.
 4. Sprawy różne.

------------------------------------------

Dnia 18 grudnia 2014 r.o godz.1430w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego  i Rolnictwa  Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Ustalenia planu pracy komisji na rok 2015.
 3. Analiza projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.
 4. Sprawy różne.

-----------------------------------------

 

             

 

 

Metadane

Źródło informacji:33
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wioletta Pietrzak
Data wprowadzenia:2007-02-06 11:03:05
Opublikował:33
Data publikacji:2007-02-06 11:03:36
Ostatnia zmiana:2018-10-10 09:58:12
Ilość wyświetleń:8655

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij