Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przytoczna

Kolorowy pasek

Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

 1. Podstawa prawna
  ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. Nr 207, poz. 1298);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 214, poz. 1353).

  2. Organy udostępniające dane
 1. Dane ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych udostępnia organ gminy.
 • Dane ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych w odniesieniu do województwa udostępnia wojewoda.
 • Dane ze zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (OEWiUDO) udostępnia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • Dysponując ostatnim adresem osoby poszukiwanej, wniosek o udostępnienie danych tej osoby należy skierować do właściwego organu gminy. Gmina jest podstawowym źródłem informacji o osobie, uprawnionym do potwierdzania miejsca zameldowania, dysponuje także wiedzą o nowym adresie osoby wymeldowanej.


  3. Wymagane dokumenty 

  1. wypełniony wniosek o udostępnienie danych
     
   9 KB
   Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru PESEL


   77 KB

   Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru PESEL
  2. dowód dokonania opłaty,
   Opłata za udostępnienie jednostkowych danych wynosi 31 zł.
   Opłatę wnosi się na rachunek bankowy GBS Międzyrzecz o/ Przytoczna
    nr konta 42 8367 0000 0050 0281 6000 0001
  3. W przypadku gdy wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika, należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł powinna zostać uiszczona na rachunek bankowy :
   GBS Międzyrzecz o/ Przytoczna
    nr konta 42 8367 0000 0050 0281 6000 0001
  4. dokumenty potwierdzające interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu danych
  5. przykłady dokumentów potwierdzających interes prawny:
   wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych (np. kopie umów, wezwań do zapłaty, faktur, wyroków sądowych itp.)
   Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.

   Informacje niezbędne do zidentyfikowania osoby poszukiwanej

   Poza imieniem i nazwiskiem należy podać inne dane poszukiwanej osoby np.:
   • imiona rodziców,
   • data i miejsce urodzenia,
   • numer PESEL,
   • seria i numer dowodu osobistego.

    Podmioty upoważnione do uzyskania danych nieodpłatnie:
    • organy administracji publicznej,
    • sądy,
    • prokuratura,
    • Policja,
    • Straż Graniczna,
    • Służba Więzienna,
    • Służba Kontrwywiadu Wojskowego,
    • Służba Wywiadu Wojskowego,
    • Służba Celna,
    • Żandarmeria Wojskowa,
    • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
    • Agencja Wywiadu,
    • Biuro Ochrony Rządu,
    • Centralne Biuro Antykorupcyjne,
    • Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych
    • straże gminne /miejskie/,
    • organy kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego,
    • państwowe i komunalne jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
    • Polski Czerwony Krzyż – w zakresie danych osób poszukiwanych.


 • Załączniki

  wniosek (80.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

  Metadane

  Źródło informacji:Wioletta Pietrzak
  Data utworzenia:2009-11-03 14:41:46
  Wprowadził do systemu:Wioletta Pietrzak
  Data wprowadzenia:2009-11-30 11:25:55
  Opublikował:Wioletta Pietrzak
  Data publikacji:2009-11-30 11:40:21
  Ostatnia zmiana:2009-12-08 14:43:14
  Ilość wyświetleń:1373

  W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

  Zamknij